Projectomschrijving

Vraagstuk

In Nederland is sinds 2016 het SUPRANET GGZ netwerk opgericht, bestaande uit 16 grote ggz-instellingen. Deze instellingen werken samen om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaliteit zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren. Het onderzoeksproject had als doel om de activiteiten van SUPRANET GGZ te evalueren.

Onderzoek en uitkomst

Het onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om data uit de instellingen te verzamelen, samen te nemen, hier analyses op te doen en halfjaarlijks de inzichten te delen in feedbackrapportages om zo beter inzicht te krijgen in belangrijke indicatoren ter preventie van suïcide. Het onderzoek heeft in de eerste vier jaar geen significante vermindering gevonden in het aantal suïcides binnen het SUPRANET GGZ netwerk. Wel is er een positieve trend te zien in het registreren van suïcidepogingen. Ook is er een verbetering te zien in de naleving van de suïcidepreventie richtlijn en de mate van kennis op het gebied van suïcidepreventie bij ggz-professionals. Het onderzoeksproject heeft geleid tot een aantal belangrijke producten om de kwaliteit van zorg voor cliënten met suïcidaliteit te verbeteren, waaronder een suïcidepreventie toolkit die ggz-professionals ondersteunt bij het herkennen, bespreekbaar
maken en behandelen van suïcidaliteit.  Meer producten vindt u hier.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website