Projectomschrijving

Regionale suïcide preventie Noord Brabant

Vraagstuk

De Noord-Brabantse GGz-instellingen GGz Breburg, GGzE, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel
en GGZ Westelijk Noord-Brabant werken samen met ketenpartners aan suïcidepreventie. Het initiatief is gericht op goede onderlinge samenwerking in de keten, het verbeteren van communicatie tussen partijen, snelle toegang tot zorg en opvolgen van personen met suïciderisico.

Onderzoek

Het project heet SUPREMOCOL, wat staat voor Suïcide Preventie door Monitoring en Collaborative Care. Veel ketenpartners hebben zich aangesloten, zoals ziekenhuizen, huisartsen, scholen en de spoorsector. Deze ketenzorg heeft op casusniveau volgens aangemelde personen en ketenpartners toegevoegde waarde laten zien.

Uitkomst

In het jaar voordat SUPREMOCOL is geïmplementeerd waren er 301 suïcides; in het jaar na de implementatieperiode van SUPREMOCOL waren er 293 suïcides. Dit komt neer op een daling van 2.7% (niet statistisch significant). In 2018, het jaar waarin SUPREMOCOL startte, toonde CBS-data in Noord-Brabant een significante daling van het aantal suïcides met 17.3% ten opzichte van 2017. Op deze resultaten zijn twee kanttekeningen: de piek in suïcides in 2017 in Noord-Brabant was geen landelijke trend en SUPREMOCOL was niet de enige suïcide preventie interventie die in Noord-Brabant plaatsvond. Er waren ook andere sub-regionale initiatieven en was er landelijke aandacht voor suïcidepreventie in het algemeen. Via VIMP en in samenwerking met SuNa
wordt het project nu verder verspreid en geborgd in de praktijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website