Projectomschrijving

Om te begrijpen waarom sommige mensen suïcide plegen hebben we meer kennis nodig over de onderliggende mechanismen. Dit is nodig om interventies te ontwikkelen, maar ook om risicogroepen vroeg te signaleren en inzicht te vergroten waarom iemand suïcide pleegt.

Een verminderd vermogen om met negatieve emoties om te gaan en om zich positieve emoties in de toekomst voor te stellen zou een rol kunnen spelen in het ontstaan van suïcidaal gedrag. Dit kan worden verbeterd door cognitieve gedragstherapie (CGT). In dit onderzoek willen we onderzoeken wat er in de hersenen gebeurt tijdens deze processen bij mensen die kortgeleden een suïcidepoging hebben gedaan.

We onderzoeken of hersenactiviteit tijdens het verwerken van negatieve emoties en het zich voorstellen van positieve emoties kan voorspellen of iemand in de toekomst weer suïcidaal gedrag laat zien. Daarnaast willen we bestuderen of CGT invloed heeft op deze hersenactiviteit.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website