Projectomschrijving

BETER KIJKEN NAAR JE WIJK!

Wijkverpleegkundigen hebben als geen ander zicht op wat er speelt in de wijk: zowel problemen zoals ongezonde situaties en gevaren in de woonomgeving als sterke punten zoals onderlinge zorg en  vrijwilligerswerk. Om de wijk beter in kaart te brengen en om handvatten te krijgen voor verbetering is er een nieuw instrument ontwikkeld, de WIJKOPSE.
Nieuw aan de WijkOPSE (Nursing, nov 2016) is dat deze helpt met zoeken naar de oorzaken van de gesignaleerde problemen, zodat de wijkverpleegkundigen ook weten of er wat aan te doen is en wie ze daarbij nodig hebben. Het brengt ook de sterke kanten van de wijk in kaart, die worden aangesproken bij het oplossen van problemen, en bevordert daarmee de positieve gezondheid.
TWB gaat dit instrument samen met Hogeschool Rotterdam in 3 wijken van de gemeente Roosendaal uittesten. In het voorjaar van 2017 is dan bekend in hoeverre de WijkOPSE een bruikbaar instrument is voor wijkverpleegkundigen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk Rosendal ( h.rosendal@hr.nl). 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website