Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

GGD Gooi en Vechtstreek heeft als een van de eerste in 2014 een pledge ingediend bij Alles is gezondheid, doel bevorderen van de gezondheid middels o.a. twee integrale projecten. De inzet van de GGD is nog steeds bevorderen van de gezondheid op een integrale werkwijze. Sinds medio 2015 is de focus verschoven naar werken aan een vitale en gezonde regio voor vitale en gezonde inwoners, met positieve gezondheid als uitgangpunt.

 

Zoals aangegeven in het rapport van ZONMW zijn veel partijen enthousiast over het concept positieve gezondheid van Machteld Huber, maar op zoek naar concrete vertaling in de uitvoeringspraktijk. In de regio Noordelijke Maasvallei is reeds ten behoeve van de huisartspraktijk een gesprekstool en poster ontwikkeld.

 

In dit project willen wij in samenwerking met het veld, de medewerkers van de uitvoeringsdienst en de creatieve wereld een dergelijke gesprekstool (door)ontwikkelen en testen voor het gesprek met de cliënt van het gemeenteloket/wmo-loket.

 

Wanneer de gemeente aandacht heeft voor de 6 dimensies van gezondheid en focust op eigen kracht veerkracht en mogelijkheden, zal dit een positief effect hebben op de gezondheid van de inwoners. Bovendien zal dit de samenwerking tussen welzijn en zorg bevorderen aangezien zij dezelfde taal gaan spreken.

 

Naast deze gesprekstool voor medewerkers is het idee, om een vriendelijke uitnodigende en energie gevende uitnodiging te maken voor de inwoner die een afspraak heeft met het loket om hem/haar voor te bereiden op het gesprek en de brede insteek, de 6 dimensies, mogelijkheden en veerkracht.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website