Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de 34 interviews die in de zomer van 2016 in het kader van het FitSupport project zijn uitgevoerd komt een interessant en helder beeld als het gaat om gezondheidsprojecten voor supporters door Betaald Voetbal Organisaties (BVO). Waar FitSupport zich volledig richtte op online ondersteuning van de supporter door zelfmanagement te stimuleren, zien supporters veel liever dat hun favoriete club beweeggroepen organiseert op of rondom het stadion. Hoewel supporters veelvuldig gebruik maken van digitale media om informatie over hun club te ontvangen, is dit (nog_ niet het medium om aan te zeten tot gedragsverandering. Supporters zien weliswaar een ondersteunende rol voor een applicatie of website, maar niet wanneer hier geen persoonlijke begeleiding aan ten grondslag ligt.

 

Deze persoonlijke begeleiding wordt bij voorkeur in groepsverband vormgegeven. De kracht van de groep en de saamhorigheid onder supporters heeft een belangrijk aandeel in de aantrekkingskracht van een nieuw programma. De focus van de wervingsboodschap dient dus het sociale aspect van de bijeenkomsten te benadrukken. Het gezondheidsaspect heeft niet altijd de hoogste prioriteit. Deelnemers zijn voor een gedegen programma best bereidt een gedeelte van de kosten te dekken. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met een beperkte financiële draagkracht.

 

Wat een BVO een unieke kans verschaft in het domein van gezondheid is de doelgroep die een club bereikt. Waar reguliere gezondheidstrajecten veelal vrouwen bereiken, zijn BVOs in staat in meerderheid mannen aan te trekken. Dit maakt een samenwerking tussen een BVO en lokale partners zoals een GGD, Sportservice, of regionale hogeschool of universiteit bijzonder kansrijk. Hierbij heeft de BVO met name de rol om met haar sterke imago, merknaam en aantrekkingskracht een verbindende factor te zijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft tot een uitgebreide rapportage aan de Betaald Voetbal Organisaties geleid. De belangrijkste aanbevelingen binnen het rapport aan de BVOs worden hieronder (soms in combinatie) kort besproken. Daarnaast heeft het rapport tot een checklist geleidt waarmee BVOs snel kunnen verifiëren of hun organisatie klaar is voor de start van een nieuw programma.

 

1. Betaald Voetbal Organisaties en hun maatschappelijke stichtingen zijn als organisatie in een zeer kansrijke positie om moeilijk te bereiken groepen aan hun gezondheid te laten werken.

 

2. Aan nieuwe gezondheidsprogramma's dient altijd een voldoende op de situatie afgestemde behoeftepeiling plaats te vinden.

 

3. Online programma's zoals FitSupport moeten in voldoende mate door offline activiteiten in of rondom het stadion ondersteunt worden.

 

4. Kiezen voor gezondheidstrajecten is een duurzame keuze die vastgelegd moet worden in de beleidslijnen van de club en stichting.

 

5. Focus in de uit te voeren projecten van de maatschappelijke stichting is belangrijk. Er wordt steeds meer gevraagd van deze organisaties en zij kunnen niet overal gehoor aan geven. Op basis van het beleid kunnen weloverwogen keuzes gemaakt en verantwoord worden.

 

6. De projectgroep zal altijd uit meerdere stakeholders bestaan die allen vanuit hun eigen perspectief hun doelen willen realiseren binnen een gezondheidsproject. Deze moeten bij de start van het project transparant zijn en voldoende met elkaar op één lijn liggen om het project succesvol vorm te kunnen geven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project FitSupport heeft in het eerste jaar voor de supporters van drie verschillende Betaald Voetbal Organisaties (BVOs) websites ingericht. De deelnemende BVOs zijn N.E.C. uit Nijmegen, VVV-Venlo en Go Ahead Eagles uit Deventer. Op deze websites kunnen supporters zich gratis en vrijblijvend aanmelden en werken aan hun gezondheid. FitSupport is door verschillende media opgepikt. De Metro, de Gelderlander, Omroep Gelderland en N1 hebben over het project geschreven en uitgezonden. FitSupport heeft tot samenwerkingen met een middelbare school (Blariacum in Venlo), een ROC (Nijmegen) en een Hogeschool (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) geleid waarbij leerlingen en studenten meedenken en meehelpen bij de ondersteuning en vorming van het programma. Zo konden we samen met de HAN maar liefst 30 supporters ook van individueel gerichte coaching voorzien.

 

Op de Open Dagen van VVV-Venlo en N.E.C. hebben supporters hun gezondheid kunnen laten testen in een gezondheidsbus van Adaptics. Deze werd ingezet om de naamsbekendheid van het project te vergroten en deelnemers te werven. Daarnaast zijn er evenementen georganiseerd op het Goffertstadion en het Saecon Stadion – de Koel. Hier kregen deelnemers de kans om samen met spelers van het eerste elftal te sporten op het hoofdveld, een gezonde maaltijd te bereiden en samen te eten.

 

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de quiz game waarmee supporters hun kennis over hun club en over gezondheid kunnen testen. Hiermee sparen de supporters voor een digitaal fotoboek met historische clubmomenten en doen zij mee om mooie prijzen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. De websites voor N.E.C, VVV-Venlo en Go Ahead Eagles supporters zijn online en werven deelnemers;

2. De eerste ronde eCoaching is afgerond.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door een sterk verouderende bevolking stijgt het aantal Nederlanders dat last heeft van chronische aandoeningen (bijv hoge bloeddruk en diabetes type 2), dementie en lichtere cognitieve stoornissen snel. Het voorkomen van cognitieve achteruitgang bestaat onder andere uit het verbeteren van leefstijl factoren (bijv ongezond gedrag rond bewegen, voeding en stress) op middelbare leeftijd. De Nederlandse beroepsbevolking veroudert snel en ongeveer 43% van de werknemers vallen in de leeftijdscategorie 40-67 jaar. Langer gezond kunnen blijven werken is niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de werkgevers en de totale samenleving van groot belang. We weten echter nog maar weinig over de preventie van cognitieve achteruitgang op het werk.

 

Het blijft namelijk een uitdaging om wetenschappelijke bevindingen te vertalen naar een normale dagelijkse omgeving, en op die manier impact te hebben op de hele Nederlandse bevolking. Recent onderzoek uit de Schotse en Engelse Premier Leagues toont aan dat het organiseren van gezondheidsbevordering vanuit Betaald Voetbal Organisaties een geschikte manier is om mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken. eHealth (het online aanbieden van gezondheidsprogramma’s) kan hierin ondersteunen en een innovatieve en effectieve methode zijn om gezondheid te verbeteren. Het aanpassen van deze online interventies zodat ze deelnemers stimuleren en motiveren om voor langere tijd aan hun gezondheid te werken is de volgende stap.

 

Het Radboudumc heeft al veel ervaring met het ontwikkelen van deze eHealth programma’s. Met Scoren op Leefstijl willen we in navolging van het Engelse en Schotse voorbeeld in Nederland samenwerken met de Gelderse Betaald Voetbal Organisaties (BVOs). Dit biedt de mogelijkheid om snel wetenschappelijke kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hiervoor zullen we het programma op verschillende manieren inzetten en op verschillende manieren deelnemers werven, zeker ook in moeilijk bereikbare groepen. Daarbij maken we gebruik van een nieuw eHealth programma waarbij we gebruik maken van game-technologie om gezond gedrag te stimuleren in zowel een arbeids- als vrijetijdsomgeving.

 

De implementatiedoelstelling is om per Betaald Voetbal Organisatie 1000 deelnemers te werven waardoor er in totaal 3000 deelnemers deelnemen aan ons programma. Deelnemers kunnen, afhankelijk van hun persoonlijke motivatie en ruimte voor verbetering, 6 tot 12 maanden deelnemen. Resultaat van de implementatie moet zijn dat we de fysieke en psychische gezondheid van de deelnemers verbeteren en (cognitieve)veroudering vertragen. Dit is van grote waarde op latere leeftijd en draagt bij aan een duurzaam en meer vitaal verouderende beroepsbevolking.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website