Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei, waarin zo'n 30 zorg- en welzijnsorganisatie zich geborgen weten, werkt vanuit de missie sinds 2013: "in 2020 denken en werken alle betrokken organisaties, professionals en burgers vanuit positieve gezondheid". De intentie is bekrachtigd in de Pledge "Alles is gezondheid".

Wij spreken in ons netwerk over een verandering van kennis, attitude en vaardigheden bij zowel burgers als professionals. "Welzijn op Recept is een manier om hier concreet vorm aan te geven. We gaan op zoek naar huisartsen en andere eerste lijn voorzieningen om deze attitudeverandering tot stand te brengen en hierin samen ervaringen op te doen. Syntein is het kenniscentrum die o.a. huisartsen bijeen brengt. Welzijn op Recept wordt uitgevoerd door een verbinding te zoeken met Sociaal werkers en de samenleving en focust op sociale mogelijkheden en inzet. Niet problematiseren, maar normaliseren. In deze projectfase ontwikkelen we de werkwijze en gaan we met elkaar werkendeweg op ontdekking hoe dit zo optimaal mogelijk, vanuit mogelijkheden en eigen kracht van de klant vormgegeven kan worden. Geen pilletje, maar activeren van talenten en kansen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website