Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gedachtengoed van ‘Positieve gezondheid’ (PG), zoals door Huber verder ontwikkeld uit het nieuwe concept van gezondheid, mag zich in een grote en nog steeds toenemende belangstelling verheugen in de zorg-, en ook de welzijnssector in Nederland. De vraag ontstaat of de overheid een faciliterende rol zou kunnen en willen vervullen. Alvorens de overheid daarover kan besluiten is het zinvol om breed in kaart te brengen wat er gaande is. Een inventarisatie wordt voorgesteld met de volgende vragen:

1. Wat zijn motieven van professionals en organisaties om met PG te willen gaan werken?

2. Hoe wil men dit ‘gaan werken met’ aanpakken?

3. Zijn er specifieke behoeftes in dit verband, op het gebied van beleid, onderwijs, onderzoek en praktijk? Lokaal en landelijk?

4. Verwacht men obstakels en zo ja, welke?

 

E.e.a. wordt breed geinventariseerd met een digitale vragenlijst en een aantal diepteinterviews. Een rapport wordt geleverd op 18 december en in januari/februari worden van de geïnterviewden enkele filmfragmenten gemaakt.

 

Op basis hiervan kan de overheid bepalen of faciliterend beleid wenselijk en mogelijk is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website