Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Reconsideration of the scheme of the international classification of functioning, disability and health: incentives from the Netherlands for a global debate
Auteur(s): Heerkens, Yvonne F., de Weerd, Marjolein, Huber, Machteld, de Brouwer, Carin P. M., van der Veen, Sabina, Perenboom, Rom J. M., van Gool, Coen H., ten Napel, Huib, van Bon-Martens, Marja, Stallinga, Hillegonda A., van Meeteren, Nico L. U.
Tijdschrift: Disability and Rehabilitation
Start- en eindpagina: 603 - 611
Publicatiedatum: 27-01-2017
DOI: 10.1080/09638288.2016.1277404

Titel: Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES
Auteur(s): Flinterman, Francisca, Bisscheroux, Pascal, Dijkema, Paula, den Hertog, Frank, de Jong, Marja, Vermeer, Anita, Vosjan, Manon
Tijdschrift: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 1 - 10
Publicatiedatum: 23-04-2019
DOI: 10.1007/s12508-019-0232-8

Titel: Positive Health beyond boundaries in community care: design of a prospective study on the effects and implementation of an integrated community approach
Auteur(s): Grootjans, Sanneke J. M., Stijnen, M. M. N., Kroese, M. E. A. L., Vermeer, A. J. M., Ruwaard, D., Jansen, M. W. J.
Tijdschrift: BMC Public Health
Start- en eindpagina: 1 - 13
Publicatiedatum: 28-02-2019
DOI: 10.1186/s12889-019-6551-5

Titel: Focus op functioneren
Auteur(s): Heerkens, Yvonne, de Weerd, Marjolein, Huber, Machteld, de Brouwer, Carin, van der Veen, Sabina, Perenboom, Rom, van Gool, Coen, ten Napel, Huib, van Bon-Martens, Marja, Stallinga, Hillegonda, van Meeteren, Nico
Tijdschrift: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 116 - 118
Publicatiedatum: 01-05-2019
DOI: 10.1007/s12508-017-0039-4

Titel: Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen
Auteur(s): Jung, Hans Peter, Jung, Thomas, Liebrand, Sil, Huber, Machteld, Stupar-Rutenfrans, Snezana, Wensing, Michel
Tijdschrift: Huisarts & Wetenschap
Start- en eindpagina: 39 - 41
Publicatiedatum: 16-02-2018
DOI: 10.1007/s12445-018-0062-y

Titel: De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid
Auteur(s): Dierx, J. A. J., Kasper, J. D. P.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 241 - 247
Publicatiedatum: 03-07-2018
DOI: 10.1007/s12508-018-0162-x

Titel: Antwoord op ‘Gezondheid: een definitie?’ van Poiesz, Caris en Lapré
Auteur(s): Huber, M.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 292 - 296
Publicatiedatum: 01-12-2016

Titel: Zingeving is goed voor het hart
Auteur(s): van den Brekel-Dijkstra, K., Huber, M.
Tijdschrift: FocusVasculair
Start- en eindpagina: 50 - 55
Publicatiedatum: 01-06-2018

Titel: Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte en van gezondheid
Auteur(s): M. Huber, H.P. Jung
Tijdschrift: Bijblijven
Start- en eindpagina: 1 - 9
Publicatiedatum: 01-10-2015

Titel: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
Auteur(s): C. Verheijen
Tijdschrift: Tijdschrift voor Positieve Psychologie
Start- en eindpagina: 10 - 14
Publicatiedatum: 01-10-2015

Beleids-/adviesrapport
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Kunst en Positieve Gezondheid: een overzichtsstudie van culturele interventes met mensen die langdurige zorg en ondersteuning ontvangen
Auteur(s): C. van Campen, W. Rosenboom, S. van Grinsven, C. Smits
Publicatiedatum: 12-09-2017

Titel: Op weg naar Limburg Positief gezond
Auteur(s): H. Teunissen en anderen
Publicatiedatum: 01-11-2018

Titel: Vanuit 'Positieve Gezondheid' de zorg verbeteren: transitieaanpak
Auteur(s): VGZ
Publicatiedatum: 01-01-2015

Titel: Visiedocument Medisch Specialist 2025
Auteur(s): Federatie Medisch Specialisten
Publicatiedatum: 02-01-2017

Titel: Anders Kijken, anders leren, anders doen
Auteur(s): K. van Vliet, A. Grotendorst, P. Roodbol
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Positieve Gezondheid in perspectief
Auteur(s): Talent for Care, Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Relaties tussen zingeving, gezondheid en welbevinden (hoofdstuk in ZONMW signalement Zingeving in de Zorg)
Auteur(s): M. Huber en B. Garssen
Publicatiedatum: 18-03-2016

Titel: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren
Auteur(s): M. Kaljouw en K. van Vliet
Publicatiedatum: 01-04-2015

Titel: Aanbevelingen voor het meten van Positieve Gezondheid
Auteur(s): Van Vliet, M.
Publicatiedatum: 01-07-2019

Boek
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Gezondheid: wat is dat eigenlijk? (In: Heel de mens: een leven lang zorgdilemma's)
Auteur(s): M Huber, L. Gunning
Start- en eindpagina: 23 - 31
Publicatiedatum: 01-06-2018

Titel: Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie
Auteur(s): P. Delespaul, M. Milo, F. Schalken, W. Boevink, J. van Os
Start- en eindpagina: 1 - 300
Publicatiedatum: 01-11-2017

(Online) Filmmateriaal
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Youtube-kanaal Institute for Positive Health
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2015
URL:https://www.youtube.com/channel/UCh22WvOmAr1S98WyrTrU8dw/videos

Titel: Youtube-kanaal Limburg Positief Gezond
Auteur(s): Actiecentrum Limburg Positief Gezond
Publicatiedatum: 01-01-2018
URL:https://www.youtube.com/channel/UCaxu3VhoJ_vCnE65LUWJ6Ng

Onderwijsproduct
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Opleiding train de trainer
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Basismodule werken met Positieve Gezondheid
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2017

Praktische toepassing
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Mijn Positieve Gezondheid Huisartsenfolder
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Mijn Positieve Gezondheid Generieke Folder
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Mijn Positieve Gezondheid Kindtool Folder
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2017

Titel: Mijn Positieve Gezondheid Jongerentool Folder
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-04-2019

Titel: Website MPG Volwassenentool
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2015
URL:https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php

Titel: Website MPG Kindtool
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-10-2017
URL:https://kind.mijnpositievegezondheid.nl/login.php

Titel: Website MPG Jongerentool
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 08-04-2019
URL:https://jongeren.mijnpositievegezondheid.nl/login.php

Titel: Mijn Positieve Gezondheid Eenvoudige versie
Auteur(s): Institute for Positive health
Publicatiedatum: 12-06-2019
URL:https://eenvoudig.mijnpositievegezondheid.nl/login.php

Titel: Koplopertafel HR
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Koplopertafel Meetinstrumenten
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Koplopertafel Ouderen
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Koplopertafel Opleidingen
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: IndeKerngezond
Auteur(s): van der Duin, J., IJpma, S.
Publicatiedatum: 01-01-2019
URL:https://www.indekerngezond.nl/

Titel: Koplopertafel Laaggeletterden
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Koplopertafel Publieke Gezondheid
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2017

Titel: Limburg Positief Gezond
Auteur(s): Provincie Limburg, actiecentrum Limburg Positief Gezond, iPH
Publicatiedatum: 01-11-2016

Titel: Inspiratieboek Leertuin Positieve Gezondheid
Auteur(s): Bos, E., Fritsma, J.
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Mijn Positieve Gezondheid Eenvoudige versie op papier
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 12-06-2019
URL:https://iph.nl/wp-content/uploads/2019/06/iph-eenvoudige-tool-mpg.pdf

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Congres
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-06-2016

Titel: Lezing
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-06-2016

Titel: Workshop
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-07-2017

Prijs/onderscheiding
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Machteld Huber meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2015
Publicatiedatum: 06-04-2015

Website
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Website Institute for Positive Health
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 01-01-2015
URL:https://iph.nl/

Titel: Digitaal platform Positieve Gezondheid op 1Sociaaldomein
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 24-01-2019
URL:https://iph.1sociaaldomein.nl/

Titel: Website Mijn Positieve Gezondheid
Auteur(s): Institute for Positive Health
Publicatiedatum: 15-09-2016
URL:https://mijnpositievegezondheid.nl/

Titel: Website Mijn Positieve Gezondheid België
Auteur(s): Positieve Gezondheid België
Publicatiedatum: 01-01-2018
URL:https://www.mijnpositievegezondheid.be/

Titel: Website Limburg Positief Gezond
Auteur(s): Actiecentrum Limburg Positief Gezond
Publicatiedatum: 01-11-2016
URL:https://limburgpositiefgezond.nl/

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Radio-uitzending BNR's Big Five: Zorgvernieuwer Machteld Huber
Auteur(s): Machteld Huber
Publicatiedatum: 11-03-2019
URL:https://www.bnr.nl/player/audio/10111283/10371868

Titel: Ervaringen met de gesprekstool ‘mijn Positieve Gezondheid ’
Auteur(s): Sara al Shamma, Linda van den Dries, Manja van Wezep; Judith Wolf
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Ontwikkeling van de 'Mijn Positieve Gezondheid' jongerentool
Auteur(s): Marja van Vliet; Machteld Huber; Sigrid van der Zanden
Publicatiedatum: 08-04-2019

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website