Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk Emmerhout in de gemeente Emmen, is een wijk met sub-populaties die een daadwerkelijk gezondheidsverschil en achterstand hebben.De wijk wil dit probleem graag aanpakken. Stichting Wijkbelangen Emmerhout is daarom in 2014 gestart is met het concept Blue Zone en is de eerste wijk in Noord Nederland met de ambitie om burgers mee te nemen in het verhaal achter Blue Zone. Dit sluit zeer goed aan bij de uitgangspunten van Positieve Gezondheid en helpt bij het operationaliseren van de speerpunten Blue Zone (o.a. gezonde voeding, gezond bewegen, zinvolle contacten en relaties, doel in de dag, ontspanning en mentaal fit).

 

In samenwerking tussen Progez, gemeente Emmen, Stichting Icare, Wijkbelangen Emmerhout en Stenden Hogeschool/Alfa college; lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ en Drenthe College richt dit project zich op de operationalisatie van Positieve Gezondheid. Binnen het project staat de ontwikkeling van een nieuwe werkvorm centraal om (groepen van) bewoners te stimuleren om te werken aan Positieve Gezondheid. Hierbij wordt gewerkt vanuit een scrum werkvorm.

 

Concreet betekent de nieuwe methodiek dat bewoners vanuit verschillende clubs, organisaties en particuliere initiatieven informatie en begeleiding krijgen om vanuit de scrum methode gezamenlijk uitdagingen te formuleren vanuit het spidergram van Positieve Gezondheid. Hierbij bepalen de bewoners zelf welke dimensie/dimensies ze willen aanpakken.

 

Deze wijk gerichte aanpak wordt als aanpak vastgelegd en dient als inspiratiebron voor andere wijken. Bovendien wordt werkvorm scrum geïntroduceerd, die (ook door inwoners) hierna zelfstandig op andere thema's ingezet kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website