Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eigen Regie en Participatie –als belangrijke onderdelen van positieve gezondheid- is het doel waarnaar we streven met dit project. De aanleiding hiervoor is de signalering vanuit Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, dat veel vrouwen van een niet-westerse achtergrond moeilijk hun weg kunnen vinden in de Groningse samenleving.

In de gemeente Groningen wonen in 2015 10.646 vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Om en nabij de 40% daarvan valt in de leeftijd tussen 30-65 jaar. Veel van deze vrouwen worden belemmerd in hun participatie in de maatschappij. Zij beheersen veelal slecht de Nederlandse taal, hebben weinig tot geen sociale contacten, leven vaak van een minimum inkomen en hebben een slechte fysieke en/of mentale gezondheid. Hun negatieve zelfbeeld belemmert ze om adequate hulp te zoeken en de reguliere wijkteams bereiken deze vrouwen niet.

 

De werving en selectie van de deelnemers voor het project Eigen Regie en Participatie gebeurt middels het netwerk van vrouwencentrum Jasmijn. Hierin wordt naar vrouwen gezocht die behoefte hebben aan meer participatie en ontwikkeling. Het project vindt plaats bij Jasmijn en in nauwe samenwerking met professionele coaches van “Handen uit je mouwen”, en “Jezelf, werkplaats voor hoofd, lijf en hart”.

 

Doel:

Met dit project willen we een trainingstraject bieden waarin vrouwen verschillende stappen kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en bij kunnen dragen aan de samenleving. Dit is onderverdeeld in een viertal doelen:

1. Eigen regie over lijf en leven.

2. Zelfontwikkeling door eigen maken en geven van training aan andere vrouwen.

3. Participatie van grote groep vrouwen op verschillende niveaus.

4. Bereiken van een grote, moeilijk bereikbare groep, door een "train-de-trainer-methodiek".

 

Doelgroep en bereik:

Vrouwen van verschillende culturele achtergronden die meer grip en regie willen op hun lijf en leven.

Fase 1: maximaal 15 vrouwen (taalniveau A2 en hoger)

Fase 2: train-de-trainers-traject maximaal 10 vrijwilligers (taalniveau A2 en hoger)

Fase 3: uitzetten training door getrainde trainers (light versie) bij 40 vrouwen, zowel taalniveau A2 als analfabeten.

 

 

De monitoring en evaluatie van het project gebeurt door een onderzoeksteam van TGO, UMCG.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website