Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt onderzocht in hoeverre in een reeds ontwikkelde digitale interactieve tool voor jongeren de uitgangspunten van het concept positieve gezondheid ook tot uiting komen.

 

Binnen het extra contactmoment adolescenten dat door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente wordt uitgevoerd is een digitale interactieve tool ontwikkeld om een beeld te krijgen van hoe het met de individuele leerling van een school gaat met betrekking tot gezondheid. Bij de ontwikkeling van deze tool heeft het concept positieve gezondheid centraal gestaan. Het concept positieve gezondheid is op de volgende manieren verwerkt.

 

-Deze tool richt zich onder andere op preventie door zorg op maat aan te bieden en door op individueel niveau vroegtijdig risicofactoren te signaleren. Ook beschermende factoren worden door deze tool zichtbaar gemaakt en worden tijdens een individueel of chat gesprek worden benadrukt. Gezondheid wordt niet gezien als doel, maar als middel om een betekenisvol leven te leiden.

-Deze tool stelt de gezondheid van de jongere zelf centraal. Hoe de jongere zijn eigen gezondheid ervaart is ook het uitgangspunt voor een (chat)gesprek met de jongeren. De tool is daarmee ook een gespreksinstrument voor de professional (jeugdarts/jeugdverpleegkundige).

-De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn in deze tool verwerkt.

-Aan de hand van de behoeftes, die de jongere zelf aangeeft, wordt advies en begeleiding op maat aangeboden. Hierdoor wordt vanuit het eigen kracht principe gewerkt. Jongeren krijgen een overzicht van verschillende mogelijkheden om informatie en advies op te halen. Zo kunnen zij zelf weten over welke thema’s ze meer informatie, een chat gesprek of een face-to-face gesprek met de jeugdarts of verpleegkundige willen.

 

Deze tool is een vragenlijst en tegelijkertijd ook een gespreksinstrument voor zorgprofessionals om volgens positieve gezondheid te kunnen werken. Op deze manier draagt de tool bij aan de operationalisatie van positieve gezondheid.

 

Door middel van de implementatie en het onderzoek wil de GGD Twente toetsen of deze tool daadwerkelijk werkt zoals wordt verondersteld.

 

De volgende onderzoeksvraag wordt beantwoord:

In hoeverre zijn jongeren en zorgprofessionals van mening dat het invullen van de tool bijdraagt aan:

-het centraal stellen van de individuele beleving van gezondheid van de jongere, waarbij ook aandacht is voor beschermende factoren en alle 6 dimensies van gezondheid een plek krijgen (lichaamsfuncties, welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren)

-het vergroten van de eigen kracht van de jongere.

-het geven van zorg op maat door het JGZ-team.

 

Resultaten, die naar voren komen uit het onderzoek, zullen worden gebruikt om de huidige tool door te ontwikkelen.

 

Resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld op de landelijke werkconferentie Positieve gezondheid. Het adviesrapport zal beschikbaar worden gesteld op GGD kennisnet. De tool zal vervolgens door alle GGD’en en JGZ organisaties gebruikt kunnen worden.

Daarnaast wordt aan scholen en gemeenten teruggekoppeld welke inzichten het invullen van de tool door jongeren heeft opgeleverd ten aanzien van inzicht in de belevingswereld van jongeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website