Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten' heeft een programmatisch karakter op lokaal niveau. Uitgangspunt voor onze leeromgeving is dat de onderwerpen en activiteiten niet naast elkaar staan, maar juist in verbinding met bestaande initiatieven. Vanuit de praktijk hebben we samen met inwoners en professionals thema's op de agenda gezet, zowel lokaal als regionaal. We hanteren een planmatige werkwijze, om tot effectieve gezondheidspreventie in de wijken en dorpen te komen.

Uit diverse dialoogtafels zijn thema's en interventies gekozen. We volgen de uitvoering en de voortgang om steeds weer bij te kunnen stellen, om zo maximale resultaten te behalen voor de mensen waar we het voor doen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Integrale samenwerking is bevorderd. Op lokaal niveau is het project integraal uitgevoerd, over de verschillende domeinen heen. De volgende domeinen zijn o.a. betrokken: werk en inkomen, armoede, gezondheid, fysieke leefomgeving, welzijn, onderwijs en jeugd.

- Integrale samenwerking is ook bevorderd door de wijze van aansturing, regievoering en coördinatie. Er is meer in netwerk en ketensamenwerking gewerkt, zowel intern als ook met externe partijen. Dat vergt een andere manier van aansturing en leiderschap.

- Communicatie met (groepen) inwoners is versterkt. Door een creatieve manier van dialoogtafels zijn op verschillende wijze inwoners betrokken geweest. We weten nu beter wat wel en niet werkt.

- Door het inrichten van de leeromgeving met o.a. het leernetwerken zijn nieuwe ervaringen, kennis en inzichten opgedaan.

- Er zijn op wijkniveau wijkgezondheidsprofielen ontwikkeld, die zeer bruikbaar zijn op lokaal niveau.

- Er is meer ervaring opgedaan met diverse werkwijzen om te komen tot bruikbare interventies en de inzet van deze interventies.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project gaan de 12 gemeenten van Drenthe, GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM, de Werkplaats Sociaal Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland samen aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten. Ook RIVM en Zilveren Kruis denken mee bij dit initiatief.

 

Integrale inzet op preventie ten behoeve van de gezondheid van de inwoners van Drenthe is nodig. Volwassenen in Drenthe roken meer, drinken vaker en hebben meer overgewicht vergeleken met de rest van Nederland. Er zijn er grote gezondheidsverschillen en gemeenten hebben te maken met vergrijzing. Het huidige preventiebeleid en de interventies zijn versnipperd en vaak nog onvoldoende integraal opgezet. Wel is er een gevoel van urgentie bij de Drentse gemeenten om in te zetten op preventie, en daarbij van elkaar te leren.

 

De doelstellingen van het project zijn om de lokale gezondheidssituatie en preventieaanpak in de 12 gemeenten in kaart te brengen door middel van gemeentelijke of wijkgezondheidsprofielen, een plan van aanpak op te stellen voor het versterken van integraal gezondheidsbeleid op te stellen, en deze in de tweede fase uit te voeren. Ook wordt sterk ingezet op de uitwisseling van kennis en ervaringen (lokaal, regionaal, landelijk), waarbij wetenschappers, beleidsmakers, uitvoeringspartners en inwoners worden betrokken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de bestaande preventie-netwerken zoals Drenthe gezond, Drenthe doet mee, en het Drents Zorglandschap.

 

Het project kan rekenen op draagvlak op diverse niveaus, zodat ook na afloop van het project blijvend geïnvesteerd wordt op preventie en dat de opgedane kennis en ervaringen uit het project toegepast blijven worden.

 

Het project start op 1 september 2018 ; fase 1 duurt 12 maanden en fase 2 36 maanden.

 

Het aangevraagde bedrag is € 499.638,-

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website