Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidie ten behoeve van het bevorderen van de implementatie van de PaTZ methodiek in de huisartsenpraktijk heeft ervoor gezorgd dat de uitrol van PaTz in de eerste lijn een impuls heeft gekregen.

Er is tussen stichting PaTz en NHG samenwerking opgepakt, waarbij het Nederlands Huisartsen Genootschap de methodiek als goed voorbeeld, dat de palliatieve zorg in de thuissituatie bevordert, heeft erkend. Zowel op bestuurlijk niveau, als op uitvoerend niveau zijn hierin vorderingen gemaakt.

Op bestuurlijk en beleidsmatig niveau is gewerkt aan een gezamenlijke strategie om te komen tot verdere uitrol van PaTz. Hiertoe is samenwerking gezocht met V&VN en IKNL

Op uitvoerend niveau is een toolkit en de website met informatie voor voor de PaTz groepen verder ontwikkeld. De scholing voor de voorzitters van PaTz groepen is ontwikkeld, gegeven en positief beoordeeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Informeren en motiveren

PaTz als ‘Goed Voorbeeld Palliatieve zorg’ is gepresenteerd op de volgende manieren:

-het dossier palliatieve zorg op HAweb ( communicatie netwerk voor huisartsen.Via de website NHG.org is er een link naar dit dossier.

-het symposium van de kaderhuisartsen palliatieve zorg op 16 oktober 2013.

•symposium van hospice Dignitas in Hoorn op 6 februari,

-Het symposium Palliatieve zorg, Intuïtie , wijsheid of wetenschap in Nijmegen

-het Thuiszorgcongres in Ede op 10 juni en tijdens diverse IKNL workshops. Op 24/6 werd in een interview voor BNR gezond aandacht aan PaTz gegeven.

-NHG congres op 14 november 2014: ‘Dokteren doe je niet alleen’.

informatiestand op NHG congres en NCPZ

ZonMw Pareltoegekend

-introductie van PaTZ in de kaderopleiding palliatieve zorg

-een introductie over PaTz aanhuisartsengroepen

-Publicatie over de eerste ervaringen met PaTz, in een artikel in MedNet augustus 2014

 

Educatie/kennis op maat:

een toolkit voor PaTz groepen

concept voor een startbijeenkomst voor PaTz groepen

scholing voor huisartsvoorzitters en onderwijsmaterialen hiervoor. Jaarlijks zullen voorzitters van nieuwe PaTZ groepen de scholing aangeboden krijgen

 

Expert meeting

In november 2014 heeft met een aantal Nederlandse experts met als gast uit Groot Brittannië Mw. C. Boyd een meeting plaatsgevonden. Hierbij zijn de belemmeringen voor de vroeg signalering besproken en daarbij een aantal instrumenten genoemd om deze belemmeringen te verminderen. Over deze conferentie wordt een publicatie voorbereid.

 

Rondom de financiering van PaTz groepen zijn gesprekken gevoerd met zorgverzekeraar Achmea.

Stand van zaken is nu dat er met Achmea een tarief is afgesproken voor de deelnemende huisartsen voor ingebrachte patiënten in het PaTz overleg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Landelijke implementatie van de PaTz methodiek

Basale palliatieve zorg thuis kan goed geleverd worden door huisartsen en wijkverpleegkundigen. De PaTz-methode helpt daarbij doordat geleerd wordt patiënten in de palliatieve fase tijdig te signaleren en op te nemen in een Palliatieve Zorg Register. Door met patiënten in overleg te gaan over de gewenste zorg en dit vast te leggen in een zorgplan kan de gewenste zorg op de juiste plek uitgevoerd worden.

 

Sinds de start van het PaTz project is het enthousiasme onder huisartsen en wijkverpleegkundigen gegroeid. Er is veel belangstelling voor het starten van PaTz groepen. Om deze groepen te kunnen begeleiden, te zorgen dat ze goed ingewerkt worden in de methode, en zo te zorgen het gemeengoed wordt, is het nodig dat er een breed inzetbare toolkit komt.

Door de toolkit samen met het NHG te ontwikkelen, en gebruik te maken van de kanalen en het gezag van het NHG is het mogelijk een groot deel van de huisartsen te bereiken.

 

De resultaten van dit project zijn een aantal producten die leiden tot professionaliseren van de PaTz methode dat landelijke implementatie op brede schaal mogelijk is. De overdraagbaarheid van de Patz-methode wordt op die manier niet afhankelijk van de initiatiefnemers maar krijgt een professionele basis. De producten moeten het mogelijk maken om nieuwe PaTz groepen op een systematische manier op te starten en te begeleiden waardoor de doelstelling van het PaTz concept gewaarborgd blijft.

 

Er wordt een toolkit ontwikkeld met een scholingsprogramma voor de startbijeenkomst, de voorzitters van de PaTz groepen en een informatiemap voor PaTzgroepen. Verder wordt een website gemaakt met relevante informatie.

Daarnaast worden huisartsen rechtstreeks geïnformeerd over PaTz via het NHG, door middel van een artikel en het ontwikkelen van een lesprogramma in de opleiding tot kaderarts palliatieve zorg.

Het NHG en St. PaTz ontwikkelen de train-de-trainer in samenwerking met het IKNL

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website