Projectomschrijving

Discontinuïteit in de keten door onvoldoende transmurale samenwerking en overdracht tussen o.a. 1e lijn en ziekenhuis is één van de belangrijkste knelpunten in de praktijk van de palliatieve zorg. Dit programma van het consortium voor palliatieve zorg Zuidwest-Nederland beoogt deze transmurale samenwerking te verbeteren, waardoor de kwaliteit van leven voor patiënten stijgt.

Verbetertrajecten

In overleg met betrokkenen vanuit de 8 netwerken in de regio en na consultatie van deskundigen, worden in de regio 3 tot 4 concrete verbetertrajecten opgezet. Alle verbetertrajecten voldoen aan een aantal op consortiumniveau vastgestelde uitgangspunten, zoals SMART-geformuleerde doelstellingen, betrokkenheid van de doelgroep bij de ontwikkeling, en een multidimensionele en multidisciplinaire benadering.

In de verbetertrajecten wordt de ïnaction researchmethode gehanteerd. Daarnaast vindt in de gehele regio van het consortium in het eerste en in het laatste (vierde) jaar van het programma een voor- en nameting plaats onder patiënten, hun naasten en zorgverleners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website