Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

STEM wordt geïmplementeerd bij alle netwerkpartners van de NPWM namelijk de huisartsen, verpleeghuis, ziekenhuis, hospices. Het doel is dat de zorggever bewust wordt van de diversiteit in wensen en behoeften in de laatste levensfase. De zorgvrager kan op deze manier sterven op zijn eigen manier. De inzichten die uit de pilot voortkomen zijn bedoeld om te komen tot een beter inzicht hoe cliënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad en daarbij versterking van de samenwerking tussen de verschillende partners.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een groot aantal zorgprofessionals kunnen opleiden door middel van de Inspiratiecyclus en we hebben ook een groot aantal mensen kunnen opleiden via Train-de-trainer om het gedachtegoed van STEM verder te verspreiden. Daarnaast is STEM in de praktijk toegepast bij vele cliënten.

We merken dat veel medewerkers in de verschillende organisaties door STEM geraakt zijn en het gedachtegoed omarmen. Het voldoet duidelijk aan een behoefte bij de verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers, vrijwilligers, etc. Dit merken we aan de vele klinische lessen en thema bijeenkomsten rondom STEM die al zijn gehouden en het grote aantal zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten, huisartsen, vrijwilligers, geestelijk verzorgers, paramedici, maatschappelijk werkenden, psychologen etc.) die de multidisciplinaire themabijeenkomst over STEM van het Netwerk hebben bijgewoond in november.

Verder zijn bij de verschillende sterfstijlen muziekstukken bedacht welke de sterfstijl mooi weerspiegelen. De landelijke projectleider neemt deze muziekstukken mee in zijn trainingen. Dit weerspiegelt de manier waarop STEM in de organisaties wordt gedragen.

Ook aan de verspreidings- en borgingsplannen die zijn beschreven door de deelnemende partners en welke momenteel in alle organisaties / locaties worden uitgerold, merken wij een enthousiasme en gedragenheid die zijn weerga niet kent. We zien bijvoorbeeld dat de opgeleide trainers volop worden ingezet om andere zorgprofessionals in de organisaties te trainen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De missie van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) is vanuit de ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie (doeltreffende, doelmatig, klantgericht), toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager (cliënt en naaste) de regie voert. De definitie van palliatieve zorg van de World Health Organisation (2012) wordt hierbij gehanteerd.

 

Uit een knelpuntenanalyse van het NPWM en de tussentijdse evaluaties van het implementatie project ‘de Informare’ komt naar voren dat open communicatie over palliatieve fase en levenseinde als moeilijk wordt ervaren. Hoe speek ik een cliënt aan, wanneer en hoe doseer ik en geef ik de informatie die aansluit bij deze cliënt zijn persoonlijke opvattingen. Cliënten worden hierdoor beperkt in hun regievoering welke kenmerkend is voor de missie van het PNWM. Het implementeren van het goede voorbeeld ‘Stem’ draagt bij aan de aanpak van onder andere dit knelpunt.

 

Door het implementeren van STEM sluiten we aan bij de speerpunten van het VPZ programma. Het uitspreken van wensen, vragen en veronderstellingen door stervenden, naasten en zorgverleners kan ertoe leiden dat mensen vaker sterven op manier en op de plaats die ze graag willen. Het ondersteunt specialisten tot vrijwilligers in het maken van contact met hun zorgvragers en geeft inzicht in specifieke behoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

 

STEM wordt geïmplementeerd bij alle netwerkpartners van de NPWM namelijk de huisartsen, verpleeghuis, ziekenhuis, hospices. Het doel is dat de zorggever bewust wordt van de diversiteit in wensen en behoeften in de laatste levensfase. De zorgvrager kan op deze manier sterven op zijn eigen manier.

 

Het beoogde aantal zorgvrager waarbij een verbetering wordt gerealiseerd wordt geschat op 60 in de pilot periode van 6 maanden bij 4 netwerkpartners. De inzichten die uit de pilot voortkomen zijn bedoeld om te komen tot een beter inzicht hoe cliënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad en daarbij versterking van de samenwerking tussen de verschillende partners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website