Projectomschrijving

Zorgvragers met dementie in palliatieve fase zijn gebaat bij tijdige en goede signalering van symptomen om zorgproblemen te voorkomen of te verlichten. Momenteel sterven mensen met dementie bijna altijd bij de 'handen aan het bed', de verzorgenden die dagelijks contact hebben met de zorgvragers.

IKNL wil verzorgenden nog gerichter handvatten geven om bij deze kwetsbare doelgroep de signalering in de palliatieve fase te verbeteren.

Doelen van het project

Binnen de projectperiode worden de volgende doelen bereikt:

  • Toevoeging van specifieke methodiek voor zorgverlening aan mensen met dementie in de bestaande set ‘Signalering in de palliatieve fase’
  • Vernieuwde handleiding implementatie zodat instellingen de methodiek integreren in hun beleid en deze daadwerkelijk structureel toepassen in de dagelijkse zorg
  • Daadwerkelijke implementatie bij 10 pilot instellingen

Proces: verspreiding van kennis en implementatie op landelijke schaal

Verspreiding van kennis over de inhoud, toegevoegde waarde, samenhang, toepasbaarheid en implementatie vindt plaats op landelijke schaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website