Projectomschrijving

Binnen het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen willen 3 teams vanuit het Amsterdam UMC met dit project bereiken dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak.

Verwacht resultaat

Deze structurele aandacht moet leiden tot:

  1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners
  2. Bevorderen van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website