Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen hebben in de laatste levensfase vaak last van meerdere symptomen tegelijk. Symptoombestrijding is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. De zorg voor mensen in de laatste levensfase in de regio Hoogeveen kan beter. Daarom zijn het Hospice Willem de Boer, huisartsen van Medisch Centrum Eikstaete en Icare Hoogeveen de afgelopen 16 maanden aan de slag gegaan met het invoeren van de methodiek 'Besluitvorming in de palliatieve fase'. Deze werkwijze helpt professionals bij het adequaat reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening te houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt. De betrokkenen zijn geschoold door het IKNL en hebben 2 keer kunnen oefenen onder begeleiding van een expert van IKNL. Door de kleine setting en een beperkt bereik van palliatieve patiënten heeft het lang geduurd alvorens de professionals de methodiek in de vingers hadden. Toch kunnen we concluderen dat deze werkwijze zijn meerwaarde voor de palliatieve zorg heeft bewezen. Sinds het gebruik van de methodiek wordt er vaker en meer uitgebreid bij een patiënt stil gestaan. De besluitvorming is helderder en er is meer uitwisseling, zowel tussen de professionals onderling als tussen de professionals en de patiënt en zijn naasten. Ook de dossiervoering is verbeterd sinds er met de methodiek wordt gewerkt: er is niet alleen aandacht voor de ziekte, maar voor het hele spectrum van de patiënt. De methodiek is ingebed in het beleid van het Hospice en wordt in Hoogeveen meegenomen in het Palliatieve Thuiszorg project (PaTz) wat onlangs gestart is. Op deze wijze hopen we dat het gebruik van de methodiek breder verspreid wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De methodiek 'Besluitvorming in de palliatieve fase' heeft een toegevoegde waarde op de zorgverlening aan de patiënt in de palliatieve fase. De belangrijkste winst is het gestructureerd en proactief werken, waaraan binnen de palliatieve zorgverlening van Icare Hoogeveen behoefte was. Door de planmatige en gestructureerde werkwijze wordt er vaker en meer uitgebreid bij een patiënt stilgestaan. De besluitvorming is duidelijker en er is meer uitwisseling van informatie tussen de betrokken professionals. Hierdoor kom je samen tot meer verdieping. Ook is er meer aandacht voor wat de patiënt belangrijk vindt; er is een betere afstemming op wat de patient graag wil. Dit kan betekenen dat de zorg en begeleiding op andere symptomen gericht is dan alleen pijn.

Ook de dossiervorming is door de methodiek verbeterd. Zo wordt de situatie van de patiënt beter en uitgebreider beschreven. Er is niet alleen aandacht voor de ziekte, maar voor het gehele spectrum (functionele status, mentale status, sociale status en existentiele status). En het beleid staat volgens een cyclisch proces vastgelegd.

Kortom, de methodiek draagt bij aan:

- een gestructureerde en eenduidige aanpak van het mulitdisciplinair overleg (MDO);

- een betere, uitgebreidere en meer eenduidige rapportage; alle dimensies van de patiëntsituatie worden in kaart gebracht;

- een proactieve houding (proactief denken) van de betrokken professionals en daardoor een meer proactief beleid;

- beter afstemming tussen verschillende disciplines (wijkverpleegkundige en huisarts): neuzen dezelfde kant op en meer dezelfde taal spreken. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid.

- meer bewustwoording bij betrokken professionals t.a.v. de behoeften en wensen van de patiënt; betere afstemming met de patiënt en familie/mantelzorger;

- de betrokkenheid van de patiënt en mantelzorger bij het zorgproces, waardoor zij beter keuzes kunnen maken;

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project is het implementeren en verder verspreiden van de methodiek "besluitvorming in de palliatieve fase” binnen netwerk Palliatieve Zorg regio Hoogeveen. Door palliatief redeneren in te bedden in de wijze van werken tussen verschillende ketenpartners, willen we een bijdrage leveren aan kwalitatief goede zorg. Als betrokken zorgverleners dezelfde systematiek gebruiken in de gesprekken met de klant en in overdrachten tussen verschillende disciplines, zal dit tot duidelijkheid en bewustwording leiden. Hierdoor kan de patiënt bewustere keuzes maken en meer regie houden ten aanzien van de zorgbehoefte / ziekteproces.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website