Projectomschrijving

Doel: verbeteren van aansluiting bij behoeften en wensen van migranten in palliatieve zorg

Ondanks diverse initiatieven is cultuursensitieve palliatieve zorg een geïsoleerd aanbod gebleven en nauwelijks geïntegreerd in het reguliere aanbod. In dit project onderzoeken wij voor 5 door Palliantie toegekende projecten die zich richten op verbeteringen in de palliatieve zorg, hoe ze rekening houden met wensen en behoeften van migranten.

Doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van strategieën om verbeteringen in de palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij behoeften en wensen van patiënten van diverse etnische herkomst.

Proces: ontwikkelen diversiteitsmeetlat, toolbox en landelijke verspreiding

Hiervoor ontwikkelen wij een 'diversiteitsmeetlat' en met behulp van dit instrument beoordelen wij de 5 projecten. Op basis hiervan ontwikkelen wij strategieën om de projecten diversiteitsgevoeliger te maken. We implementeren deze strategieën in 2 projecten. De opgedane kennis wordt verzameld in een toolbox en landelijk verspreid zodat projectleiders en onderzoekers vernieuwingen in de palliatieve zorg ten goede laten komen aan alle patiënten.

Resultaten

Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten

Interview

De adviezen en handvatten in de toolbox 'Diversiteit in palliatieve zorgprojecten' zijn inmiddels compleet. Onderzoeker Marieke Torensma en ACP-projectleider Annicka van der Plas benadrukken hoe bruikbaar en duidelijk de toolbox is.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website