Projectomschrijving

Het Regionaal Consortium Palliatieve Zorg Noordoost bestaat uit het Expertisecentrum, de netwerken palliatieve zorg, het IKNL, vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en de zorgbelangorganisaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Doel

Het realiseren van optimale palliatieve zorg in Noord-Nederland. In de startfase zijn regionale best practices en uitdagingen geïdentificeerd.

Gemeenschappelijke knelpunten zijn:

  1. markering van de palliatieve zorgfase
  2. opstellen van een proactief zorgplan in samenwerking met patiënt en naasten.

Tijdens een werkveldconferentie is vastgesteld dat deze thema’s als eerste worden aangepakt, waarbij de focus ligt op de meerwaarde die markering en proactieve zorgplanning hebben voor het welbevinden van patiënt en naasten.

Doelgroepen

Het consortium richt zich op de doelgroepen patiënten met eindfase kanker, hartfalen en dementie. Het consortium heeft een kwartiermaker geworven die ondersteunt bij ontwikkeling en implementatie van relevante projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website