Vervolg

Resultaten

Zorg

De analyse van reeds bestaande indicatoren wees uit dat het vooral ontbrak aan indicatoren om de kwaliteit te meten van de sociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg. De gesprekken met patiënten brachten onder andere aan het licht dat er ook aandacht moet zijn voor indicatoren die de mate van autonomie en zelfstandigheid van de patiënt in kaart brengen. Voor deze thema’s zijn nieuwe indicatoren ontwikkeld.

Onderzoek

De praktijktoets wees uit dat de uiteindelijke indicatorenset goed te gebruiken is in diverse zorgomgevingen. De metingen leveren niet veel extra belasting op voor zorgverleners. Naar aanleiding van de ervaringen tijdens de praktijktoets is de indicatorenset nog op punten bijgesteld. Dit was onder andere het geval bij diverse indicatoren over de nazorg voor de nabestaanden van de patiënt. De uiteindelijke set bevat 28 indicatoren.

Implementatie

In het vervolgproject is de infrastructuur voor de landelijke database opgezet. Dit houdt onder andere in dat er werkinstructies zijn opgesteld voor zorgaanbieders en meetbureaus, programma's voor data-invoer zijn ontwikkeld, procedures zijn ontwikkeld voor het inlezen van data, data zijn ingevoerd, syntaxen voor opschoning en analyse van data zijn ontwikkeld, formats zijn opgesteld voor de terugkoppeling en helpdeksactiviteiten zijn opgezet. Via presentaties en publicaties is bekendheid gegeven aan het bestaan van de indicatorenset en de database. Momenteel wordt de indicatorenset ook gebruikt bij de evaluatie van het landelijke verbeterprogramma palliatieve zorg van ZonMw.

Aanbevelingen

Onderzoek

De onderzoekers stellen dat het nodig is verder onderzoek te doen naar 'case-mix adjusters’, de factoren waarvoor statistisch gecorrigeerd moet worden om de kwaliteit van de palliatieve zorg in verschillende instellingen met elkaar te kunnen vergelijken.

Zorg

Daarnaast is het nodig dat er normen worden gedefinieerd voor de verschillende indicatoren. Hierbij zou het moeten gaan om 'best practice normen', niet om absolute normen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website