Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het kwaliteitskader palliatieve zorg is voor het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad bepalend voor haar visie op goede palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader bepaalt dat het belangrijk is dat patiënten hun eigen regie kunnen voeren. Om dit te kunnen is kennis over de palliatieve zorg onontbeerlijk. In de praktijk valt ons op dat er bij veel burgers weinig kennis over de mogelijkheden van deze zorg is en men er pas (te) laat over na gaat denken. We zien dat veel mensen en hun mantelzorgers de weg niet weten en onbekend zijn met de mogelijkheden van palliatieve zorg. Onze verwachting is, dat de interventie ‘in gesprek met de burger’ de mogelijkheid biedt om de bewustwording (kennis en houding) van de burgers over palliatieve zorg in Utrecht te vergroten. Hierdoor zullen zij te zijner tijd een weloverwogen beslissing kunnen nemen en de regie over hun eigen leven kunnen houden.

 

Met de – door het landelijk project – doorontwikkelde publieksbijeenkomsten kunnen organisaties binnen het Netwerk Utrecht Stad in de toekomst informatiebijeenkomsten organiseren, waarbij er, naast algemene kennis, ruimte is voor een eigen inbreng over de lokale situatie. Bijvoorbeeld door aansluitend aan de standaardpresentatie informatie over de lokale situatie te geven. Het belang van de burger en het belang van de deelnemende organisaties komen hier bij elkaar. Voor de organisaties is het belangrijk te laten weten welke mogelijkheden er zijn in de palliatieve zorg fase en voor burgers is het goed te weten waar ze als het nodig is aan kunnen kloppen.

 

Deze aanvraag betreft de gemeente Utrecht (Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens). Deelnemende organisaties die deze bijeenkomsten in Utrecht stad willen organiseren zijn:

• Johannes Hospitium, Vleuten

• Zin in Utrecht, Centrum voor Levensvragen

• Stadshospice Utrecht

• Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

 

Deze deelnemende organisaties hebben een breed netwerk van waaruit zij andere deelnemers zullen betrekken, zoals gezondheidscentra, buurtteams,noncologieverpleegkundigen, GGD, Kleurrijkzorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website