Projectomschrijving

Signaleringsbox passend instrument voor tijdige signalering

In de praktijk blijkt dat verzorgenden van Florence niet altijd voldoende kennis en ervaring hebben om cliënten te identificeren als zijnde in de palliatieve fase en de behoeften die daarmee samenhangen. Met tijdige signalering door verzorgenden kan Florence betere palliatieve zorg verlenen. De ‘Signaleringsbox’ is een passend instrument gebleken. Cliënten voelen zich hierdoor veilig en zij kunnen zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven. 

Hulpmiddel in kaart brengen behoeften cliënt 

Het project is uitgevoerd in van september 2015 tot september 2016. 14 teams verspreid over 6 locaties van Florence zijn geschoold in het gebruik van de Signaleringsbox. De methodiek wordt door medewerkers gezien als een goed hulpmiddel om de behoeften van de cliënt in kaart te brengen en dit te communiceren met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Ondanks dat niet iedereen voldoende tijd had om met de box te leren werken, wordt de meerwaarde van de werkwijze gevoeld. Via het voorjaarssymposium wordt verdieping bereikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website