Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tussen 1 september 2015- 1 september 2016 wordt binnen De Zorggroep het project Signalering in de palliatieve fase voor verzorgden geïmplementeerd in combinatie met de implementatie van Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Binnen de drie Sectoren van de Zorggroep (Zorg voor mensen met een Dementie, Somatiek Geriatrische Revalidatie en Groene Kruis Thuiszorg) worden teams geschoold in de methode Signalering in de palliatieve fase. Deze methode geeft de verzorgenden meer kennis en kunde over de mogelijkheden binnen de palliatieve zorg en stelt hen in staat deze naar wens en behoefte van de cliënt in te richten en te organiseren. Bij de start van het projectjaar starten we als pilot met 2 teams van elke sector, die de workshop, ontwikkeld door het IKNL in-company gaan volgen. Tegelijkertijd volgen een 12-tal verpleegkundigen uit alle sectoren de cursus Zorgconsulent Palliatieve Zorg, die door de trainers van de HAN in-company wordt georganiseerd. Deze Zorgconsulenten adviseren en ondersteunen de teams in het organiseren van de palliatieve zorg, maar zijn tevens van belang voor de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg binnen de drie sectoren van De Zorggroep. Zo krijgen zij oa een rol bij de borging en verdere implementatie en uitrol van de Methode Signalering. Samen met een tweetal kartrekkers uit ieder geschoolde team krijgen ze een train-the-trainer van het IKNL, zodat zij in staat de workshop aan de teams te verzorgen. Bij deze uitrol worden de ervaringen en de evaluatie uit de pilots meegenomen. Tevens ondersteunt en begeleidt de landelijke projectleiders van het IKNL de verdere implementatie. Het voornemen is om eind 2017 alle teams van De Zorggroep geschoold te hebben in de Methode Signalering in de palliatieve fase.

Doel van het project is de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening zowel patiëntgericht en concreet te verbeteren als structureel te verankeren, ook op die zorg- en woonplekken waar men weinig ervaring heeft met het bieden van specifieke palliatieve zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website