Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project was : Implementatie en borging van “een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen” (PaTz methode) binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.

 

Het werken met het PaTz maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn opgenomen. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert en daarmee ook de samenwerking in de keten. Meer patiënten zullen tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen blijven waardoor het aantal ziekenhuisopnames afneemt en meer patiënten overlijden op de plaats van hun voorkeur.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten die bereikt zijn:

- Verbetering samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen; men leert elkaar (weer) kennen; weet wat je van de ander kan/mag verwachten; maakt meer gebruik van elkaars expertise; bredere blik op patientenzorg (cure-care-welzijn), korte lijnen

- Bewustwording bij hulpverleners waardoor meer alert op en inzicht in palliatieve patiënten en aandacht voor behoeften en wensen van patienten

- Er wordt meer proactief en anticiperend gewerkt

- Verbetering afstemming/overdracht met huisartsenpost

- Verhoging en verbreding deskundigheids-/kennisniveau bij zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen door o.a. casuistiek en aanwezigheid kaderhuisarts en palliatief verpleegkundig consulent

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project richt zich op de implementatie van “een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen” binnen de vier netwerken palliatieve zorg in Drenthe.

In het project staat de implementatie, borging en verdere verspreiding van het vastgestelde goede voorbeeld “PaTz; Palliatieve Thuiszorg” in Drenthe centraal.

 

 

Het werken met het PaTz maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn opgenomen. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert en daarmee ook de samenwerking in de keten. Meer patiënten zullen tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen blijven waardoor het aantal ziekenhuisopnames afneemt en meer patiënten overlijden op de plaats van hun voorkeur.

 

Huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen met behulp van het PaTz komen tot een gecoördineerde en

integrale aanpak van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Daarnaast kan de eerste lijn met het PaTz de

principes van palliatieve zorg in haar werkwijze integreren, zoals het centraal stellen van de wensen van

patiënt en naaste in planmatige, proactieve zorg. De kwaliteit en effectiviteit van de palliatieve thuiszorg

wordt hiermee verhoogd.

 

De implementatie vindt plaats aan de hand van een drietal fasen:

1. Voorbereidingsfase gericht op inrichting projectstructuur, PaTz groepen en startbijeenkomst(en) en training met Stichting PaTz. Dit duurt 2 maanden

2. Implementatiefase gericht op implementatie van de nieuwe werkwijze in 5 praktijken op basis van handleiding van Stichting PaTz

a. Gezamenlijk overleg 6 x per jaar; deskundigheidsbevordering, peergroep, casuistiek met ondersteuning van een palliatief consulent

b. Tijdige Identificatie van patiënten in palliatieve zorgregister

c. Zorgplan maken en uitvoeren

Deze fase duurt 10 maanden

3. Evaluatie en borgingsfase

Door het EMGO wordt een 0-meting en een meting na een jaar verricht om effecten op de palliatieve zorg te beoordelen. Deze meting wordt voor zowel wetenschappelijk onderzoek ingezet als ter evaluatie, benchmarking en verbetering van de door de groep geleverde zorg.

 

Binnen het project is veel aandacht voor kennisdeling en verspreiding.Vanuit het project wordt deelgenomen aan het

onderzoek dat door NIVEL wordt uitgevoerd.

 

Het project wordt breed gedragen binnen zowel de palliatieve netwerken Drenthe, huisartsenorganisatie in Drenthe (Kring Drenthe en Huisartsen Zorggroep Drenthe) als thuiszorgorganisaties (Icare, Buurtzorg)waardoor borging en verdere verspreiding gegarandeerd kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website