Projectomschrijving

Drenthe kende onvoldoende afstemming tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en palliatief consulenten. Kennis en expertise werden niet optimaal gebruikt. Integrale aanpak van palliatieve zorg in de thuissituatie ontbrak. De projectpartners willen een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking, de PaTz methode, implementeren en borgen binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.

Doel
Kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert, evenals samenwerking in de keten. Meer patiënten blijven tijdens hun laatste levensfase thuis, het aantal ziekenhuisopnames neemt af, meer patiënten overlijden op de plaats van voorkeur.

Toepassing
Gebruik van PaTz zorgt dat palliatieve patiënten tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister. Ook is er een zorgplan met wensen van de patiënt en naasten. Van de gestandaardiseerde aanpak volgens PaTz is een inhoudelijke beschrijving en ondersteuningsmaterialen beschikbaar m.b.t. de werkwijze en implementatie.

Implementatie
Naar verwachting ervaren tenminste 100 patiënten de implementatie van het PaTz.. De aanpak wordt door de partners en binnen de netwerken verder verspreid. Er is aansluiting bij Stichting PaTz en er wordt deelgenomen aan evaluatieonderzoek (EMGO).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website