Projectomschrijving

 

 

ZorgEssentie en Dock4& zijn gevraagd om een proefimplementatie te

verzorgen van de Zorgmodule palliatieve zorg.

Deze proefimplementatie moet aantonen of de zorgmodule als standaard voor de

palliatieve zorg in de praktijk bruikbaar en uitvoerbaar is.

Concrete doelen zijn:

  1. Evaluatie van de toepassing van de zorgmodule in de praktijk.
  2. Onderzoeken of met de zorgmodule op meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorg wordt verleend.
  3. Bredere bekendheid geven aan de module en uitwerken van goede manieren om zorgverleners te stimuleren in het gebruik ervan.
  4. Onderzoeken van de doelmatigheid van de inrichting van de zorgmodule en de mogelijkheden  om tot een verzekerbaar product te komen.

Om deze doelen te realiseren gaan zeven zorgorganisaties en netwerken

palliatieve zorg vanaf september 2014 aan de slag.


September 2015 heeft het proefimplementatietraject het volgende opgeleverd:

  • Een handvat voor andere organisaties die de zorgmodule gaan implementeren.
  • Advies om de zorgmodule eventueel bij te stellen en voor de toepasbaarheid in specifieke doelgroepen.
  • De mogelijkheden onderzoeken om van de zorgmodule een verzekerbaar product te maken.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website