Projectomschrijving

Het NIVEL evalueerde het landelijke Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Tussen 2012 en 2016 hebben zorgorganisaties 77 verbeterprojecten uitgevoerd om de palliatieve zorg te verbeteren. Dit gebeurde door een zogeheten ‘Goed Voorbeeld’ in de organisatie te implementeren. Goede Voorbeelden zijn bestaande instrumenten of methoden die eerder al van waarde bleken in de praktijk.

Werkwijze

Het evaluatieonderzoek bestond uit een kwalitatieve procesevaluatie en een kwantitatieve effectevaluatie. De procesevaluatie was gebaseerd op interviews met de projectleider(s) en zorgverleners aan het eind van het project en op analyse van projectplannen en eindverslagen. De effectevaluatie bestond uit voor- en nametingen bij elk verbeterproject met de CQ-index Palliatieve Zorg over zorgervaringen en Numerieke Rating Schalen (NRS-schalen) over symptoomlast.

Resultaten

Projectleiders en zorgverleners vinden dat er veel is bereikt. Betrokken zorgverleners vinden zichzelf deskundiger, werken meer samen, en in hun organisatie kreeg de palliatieve zorg een ‘boost’. Duidelijke verbeteringen in de kwaliteit van zorg konden niet worden aangetoond, mede omdat de organisaties ten tijde van de nameting nog volop bezig waren met de implementatie. De projectleiders en zorgverleners zijn er echter van overtuigd dat hun patiënten en hun naasten door het gebruik van het Goede Voorbeeld betere zorg gaan krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website