Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wilt u weten hoe het gaat met de verbetering van de palliatieve zorg in Nederland? Op de website van Agora vindt u informatie over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het doel is dat in 2020 zorgverleners het vanzelfsprekend vinden dat zij met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn het gesprek over het levenseinde aangaan en dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat palliatieve zorg, ongeacht waar en door wie deze wordt gegeven, van uitstekende kwaliteit is. Op de website van Agora houden we u op de hoogte van de activiteiten die in dit kader plaatsvinden.

 

Daarnaast investeren Agora, IKNL en Fibula gezamenlijk in onderzoek onder eindgebruikers om inzicht te krijgen in de vraag hoe zij informatie zoeken en wat zij willen vinden. Op basis van de uitkomsten maken genoemde organisaties een plan om informatie over palliatieve zorg en het levenseinde samen te brengen en beter toegankelijk te maken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De website van Agora is vernieuwd en voldoet aan de eisen van deze tijd. Denk daarbij aan goede toegankelijkheid via tablet en mobiele telefoon en de mogelijkheid voor gebruikers om eenvoudig informatie te delen. Een nieuwe indeling zorgt ervoor dat informatie makkelijker te vinden is.

 

Op de vernieuwde site is een aparte plek gecreëerd voor informatie over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Vanuit de consortia wordt hier ook informatie verstrekt en gedeeld.

 

Agora werkt samen met Fibula en IKNL aan een organisatie overstijgende website, waarop informatie over palliatieve zorg uit verschillende organisaties gebundeld kan worden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte is de eerstvolgende actie het uit laten voeren van een gebruikersonderzoek naar hoe mensen zoeken naar informatie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkeling van een digitaal platform of marktplein waar kennis en expertise over palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde bij elkaar komen.

 

Het platform is geschikt voor aansprekende en laagdrempelige communicatie over het programma palliatieve zorg. Het platform moet ook zorgen voor meer samenhang en duidelijkheid in de communicatie over palliatieve zorg. Mensen die te maken hebben en/of krijgen met palliatieve zorg, ontmoeten elkaar op dit platform.

 

Er komen verbindingen met de database Zorg Kiezen (palliatieve zorgmogelijkheden in Nederland, beheerd via de websites van netwerken palliatieve zorg). Relevante sites over palliatieve zorg, zoals ongeneeslijk.nl worden geïntegreerd in het platform. Het platform wordt een centrale vindplaats en verbindend knooppunt van informatie. De website is toegankelijk voor verschillende doelgroepen (professionals, patiënten en naasten, brede publiek).

 

Met het platform gaan we versnippering tegen en is er meer samenhang op zowel technisch als inhoudelijk vlak.

 

Vanwege het toenemende gebruik van tablets en smartphones is het belangrijk de website ook voor deze apparaten geschikt te maken (responsief design).

 

Uitgangspunt is een marktplein voor het verzamelen en delen van informatie. Er is gekozen voor een gebruiksvriendelijk CMS met de naam DNN platform (DotNetNuke). Dit is een flexibel en schaalbaar open source systeem.

 

Het digitale platform is geschikt om de doelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te ondersteunen.

 

Bijgevoegd voorstel en offerte zijn eerder al voorgelegd aan ZonMw. Vanwege vertraging bij het indienen van het onderhavige voorstel zal de website in het voorjaar 2015 gereed zijn.

 

Voor het realiseren van het digitale platform zoals hierboven beschreven heeft Agora voor 2015 een eenmalige extra bijdrage nodig van €50.000.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website