Projectomschrijving

In dit project zijn verbeterpunten geformuleerd voor palliatieve zorg aan Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker en hun naasten. Er is inzicht verkregen in de besluitvorming en communicatie tussen de zorgverleners en de patiënten en hun verwanten bij de oncologische palliatieve zorg. Er zijn aanbevelingen en handvatten ontwikkeld zodat de zorgverleners en de patiënten en hun naasten keuzen kunnen maken die de instemming hebben van alle betrokkenen.

Met semigestructureerde diepte-interviews bij patiënten, familieleden en zorgverleners zijn de belangrijkste bevindingen uitgeschreven en in het kader van de implementatie doorgesproken met Turkse en Marokkaanse belanghebbenden. Het resultaat is naast een onderzoeksrapport en wetenschappelijke artikelen divers implementatiemateriaal. Ook is een bijscholingsmodule voor zorgverleners ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website