Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Maasveld, onderdeel van de Koraalgroep, is de zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 uitgetest voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Middels een checklist is de omvangrijke zorgmodule bruikbaar gemaakt voor verpleegkundigen, verzorgenden en artsen.

Het grootste voordeel blijkt het feit dat er methodisch wordt gewerkt. Er komen veel meer onderwerpen aan bod dan voorheen en er wordt minder vergeten. De rapportage is veel uitgebreider. Verder wordt er op één passend doel gerapporteerd. Advance care planning wordt door de zorgmodule als speerpunt benoemd en krijgt ook bij het gebruik van de checklist aandacht. In de praktijk zijn artsen, verpleegkundigen en verzorgenden heel tevreden over het gebruik en het effect van de checklist, maar de investering in tijd is een struikelblok.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 werd er een checklist ontwikkeld. Dossiers werden vergeleken van voor het toepassen van de checklist en erna. De rapportage na het invoeren van de checklist is aanzienlijk verbeterd met uitzondering van enkele items zoals het bespreken van de zorgvraag en problemen op lichamelijk gebied,veerkracht/draagkracht van patiënt en beleid vastleggen. Dezeitems werden zowel voor als na het invoeren van de checklist goed besproken en genoteerd.

De kwaliteit van verslaglegging is ook verbeterd, items worden beter uitgewerkt en zijn duidelijk terug te vinden.

Verpleegkundigen, verzorgende en artsen zijn tevreden over het gebruik van de checklist. De tijdsinvestering is een nadeel.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting aanvraag VIMP Zorgmodule pallliatieve zorg 1.0 zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

De Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 is in de huidige vorm nog niet helemaal bruikbaar voor de praktijk van de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en zal aangepast moeten worden. De palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in sommige opzichten anders dan die voor de “gewone” bevolking. Cliënten kunnen zich vaak verbaal slecht of niet uitdrukken en zijn veelal wilsonbekwaam inzake behandelbeslissingen. Multidisciplinaire zorg van professionals en informele zorg van familie /wettelijk vertegenwoordigers gaan hand in hand. Ook gebruikelijke meetinstrumenten om pijn en andere symptomen te meten volstaan niet altijd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van het hier beschreven project is om de Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 waar nodig aan te passen aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een gebruiksvriendelijke versie van deze Zorgmodule te implementeren in de praktijk van de zorg in Maasveld. In deze instelling wonen 336 mensen met een verstandelijke beperking op en buiten het instellingsterrein in Maastricht. Ook buiten Maasveld zal er bekendheid gegeven worden aan deze Zorgmodule via geëigende kanalen als branche organisaties en beroepsverenigingen, maar ook via de lokale samenwerkingspartners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website