Projectomschrijving

In dit project is het effect onderzocht van een geprotocolleerde monitoring en behandeling van fysieke symptomen op de mate van vermoeidheid en het dagelijks functioneren van patiënten met kanker-gerelateerde vermoeidheid in de palliatieve fase van het ziektebeloop.

Als onderzoeksmethode is een gerandomiseerde klinische trial gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat systematische registratie en behandeling van lichamelijke symptomen bij vermoeide kankerpatiënten in de palliatieve fase in vergelijking met de standaardzorg leidt tot minder (algemene) vermoeidheid, minder beperkingen van vermoeidheid op het dagelijks leven, minder last van lichamelijke symptomen en minder angst. De interventie leidde niet tot een verbetering in kwaliteit van leven en een vermindering van depressieve stemming. Ook de lichamelijke vermoeidheid verminderde niet.

In de dagelijkse zorg voor kankerpatiënten in de palliatieve fase bevelen de onderzoekers onder andere een systematische registratie aan van lichamelijke symptomen wanneer er sprake is van vermoeidheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website