Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de intramurale tak van Bartiméus waar zorg en begeleiding verleend wordt aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking (instellingsterreinen Doorn en Zeist), ontbreekt het aan uniform en methodisch werken binnen de (terminale) palliatieve zorgfase. Het ontbreekt begeleiders aan expliciete kennis en kunde over wat (terminale) palliatieve zorg inhoudt en hoe je dit optimaal in de praktijk vormgeeft en hierin op een juiste wijze multidisciplinair samenwerkt met cliëntvertegenwoordiger en de verschillende behandelende disciplines. De handelingsverlegenheid ontstaat onder meer doordat er weinig medisch geschoolde begeleiders zijn. Dit alles maakt dat er op momenten een paniek-gevoel kan ontstaan, waardoor niet altijd de goede zorg geboden wordt. Gemiddeld genomen zijn er 6 overlijdens per jaar. Daarnaast wordt er veel langdurige palliatieve zorg geboden bij cliënten, doordat er sprake is van een niet-behandelbeleid.

Graag neemt Bartiméus daarom deel aan het (evaluatie)onderzoek en implementatie van onderdelen uit de Gereedschapskist ontwikkeld door het NIVEL. Vooruitlopend op verder intern onderzoek wordt nu reeds geconcludeerd dat de organisatie te weinig actueel beleid heeft m.b.t. palliatieve zorg. Daarom moet bij de basis begonnen worden en onderdelen uit de Gereedschapskist kunnen daarvoor aangewend worden, waarbij er in ieder geval een sterke voorkeur is voor het implementeren van de palliatief zorgconsulent. De inzichten uit het gebruik en implementatie van deze instrumenten worden vastgelegd in het beleid van Bartiméus t.a.v. palliatieve zorgverlening aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website