Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het tweejarige project was het verbeteren van de overstap van jeugd- naar volwassenzorg voor jongeren met een depressie. Dat is gebeurd door een ‘transitietool’ te ontwikkelen. Deze tool bestaat uit een checklist en achtergronddocument voor professionals, te gebruiken tijdens hun behandeling met de jongeren. Daarnaast hebben jongeren zelf een survivalgids voor jongeren en hun ouders/verzorgers ontwikkeld, inclusief een instructieblad voor behandelaren. Deze transitietool is ontwikkeld met cliënten, naasten en professionals en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De vraag naar een transitietool voor deze jongeren kwam uit de praktijk. Zowel jongeren zelf als professionals zijn vaak ontevreden over de transitie. Deze transitietool helpt dit tegen te gaan doordat het aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten, en ook veel ervaren knelpunten van professionals aanpakt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een transitietool ontwikkeld voor jongeren met een depressie. Dit is gedaan in samenspraak met cliënten,

naasten en professionals, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De tool bestaat uit een checklist voor professionals en een achtergronddocument. De transitietool is voorgelegd aan relevante beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen tijdens een landelijke commentaarronde. Daarnaast is deze tool tijdens een beperkte haalbaarheidsstudie gebruikt in een praktijkorganisatie. De reacties vanuit de commentaarronde en de ervaringen van cliënten en zorgprofessionals tijdens de haalbaarheidsstudie zijn verwerkt in de definitieve versie van de transitietool. Jongeren maakten hiervan een versie voor jongeren en ouders/verzorgers. De transitietool wordt verspreid via verschillende kanalen, onder andere via de website van het

Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie, Mind en Stichting Alexander.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het tweejarige project is het verbeteren van de overstap van jeugd- naar volwassenzorg voor jongeren met een depressie. Dat gebeurt door de ontwikkeling van een ‘transitieprogramma’. Dit transitieprogramma wordt ontwikkeld met cliënten, naasten en professionals en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het levert praktische handvatten voor zowel professionals als jongeren die te maken hebben met de transitie van jeugd- naar volwassenenzorg bij een depressie.

De vraag naar een transitieprogramma voor deze jongeren komt uit de praktijk. Zowel jongeren zelf als professionals zijn vaak ontevreden over de transitie. Het transitieprogramma helpt dit tegen te gaan doordat het aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten, en ook veel ervaren knelpunten van professionals aanpakt.

Naast een transitieprogramma voor professionals wordt ook een versie voor cliënten gemaakt. Bovendien is er ruimte voor andere producten die een brede implementatie van het programma bevorderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het transitieprogramma beoogt de overstap van jeugd- naar volwassenzorg voor jongeren met een depressie te verbeteren. In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van het transitieprogramma. In samenspraak met de werkgroep is bepaald dat het transitieprogramma bestaat uit een achtergronddocument en een tool voor professionals (samenvatting). Hiervan wordt na een haalbaarheidsstudie een versie voor cliënten gemaakt. Het achtergronddocument is in samenspraak met de werkgroep opgesteld. Hiertoe is een aantal literatuursearches uitgevoerd en zijn kerndocumenten zoals richtlijnen geanalyseerd. Daarnaast zijn interviews gehouden met cliënten, naasten en professionals.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het onderhavige, tweejarige project is belangrijke zorguitkomsten te borgen voor jongeren met een depressie die verkeren in de transitie van jeugd- naar volwassenenzorg. Daartoe wordt een transitieprogramma ontwikkeld voor zowel zorgprofessionals als patiënten. Dit transitieprogramma wordt ontwikkeld met patiënten, naasten en professionals en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het biedt handelingsperspectief aan zowel professionals als jongeren die te maken hebben met de transitie van jeugd- naar volwassenenzorg bij een depressie.

 

De vraag naar een transitieprogramma voor jongeren met een depressie komt uit de praktijk. Zowel jongeren zelf als professionals zijn veelal ontevreden over de transitie. Het transitieprogramma is saillant voor jongeren zelf, omdat het wordt toegesneden op behoeften en mogelijkheden die zij hebben. Bovendien verkeert de zorgprofessional niet langer in handelingsonzekerheid. Hiermee wordt het transitieprogramma een middel om tevredenheid van alle betrokkenen te vergroten en draagt het dientengevolge bij aan het voorkomen van onnodige uitval tijdens de transitie. Doelstelling en aanpak sluiten daarmee aan op één van de speerpunten van het GGz-onderzoeksprogramma.

 

Implementatie wordt geborgd door zeer nauwe betrokkenheid van de belangrijkste gebruikersgroepen (patiënten, naasten en professionals). Naast een transitieprogramma voor professionals, wordt ook een versie voor patiënten gemaakt, waar mogelijk ontwikkeld door jongeren zelf. Bovendien is er ruimte voor andere producten die een brede implementatie van het programma bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website