Projectomschrijving

Zorgteams verzamelen in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties dagelijks veel informatie over kwaliteit. Veel van deze informatie is bedoeld om aan anderen (de inspectie, zorgkantoren, zorgverzekeraars) te laten zien dat zaken op orde zijn. Zorgteams krijgen het resultaat van de verzamelde informatie meestal niet te zien of deze is te onduidelijk weergegeven. Zij weten dan niet hoe het met de kwaliteit, volgens die cijfers, gesteld is. Zonde van het werk én een gemiste kans!

Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden

Doel
Inzichtelijk maken hoe bestaande kwaliteitsinformatie voor verpleegkundigen en verzorgenden weer betekenis kan krijgen.

Opbrengst
De werkplaats levert een praktische methodiek op die ondersteunt in het agenderen van kwaliteitsonderwerpen, het voorkomen van overbodige registraties, het betekenis geven aan kwaliteitsregistraties, hierover reflecteren in teams en met cliënten en het uitzetten van passende verbeteracties.

Werkwijze
De werkplaats bekijkt hoe bestaande kwaliteitsinformatie weer betekenis kan krijgen, zodat zorgteams zélf kunnen beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is. De geleerde lessen uit deze werkplaats worden omgezet in een praktische methodiek voor andere zorgteams.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website