Projectomschrijving

Een van de aandoeningen die veel bij ouderen voorkomt is hartfalen. Patiënten met hartfalen hebben niet alleen meer andere ziekten, maar ook worden zij frequent opgenomen in het ziekenhuis en hebben zij meer depressieve klachten. Er is weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met hartfalen in het vóórkomen van andere ziekten, het voorkomen van depressieve klachten en het aantal ziekenhuisopnames. Het doel van dit onderzoek was om hier meer inzicht in te verkrijgen.

Werkwijze

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een al bestaande database, de TOPICS-MDS database. Deze database bevat gegevens over de fysieke en geestelijke gezondheid en welbevinden van meer dan 38.000 ouderen uit 41 projecten in Nederland. 

Resultaten

In dit onderzoek zijn in totaal 7100 ouderen met hartfalen onderzocht. Depressie kwam vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Patiënten met hartfalen die aangaven depressief te zijn, hadden meer andere ziekten dan patiënten die niet depressief waren. Vrouwen hadden vaker andere ziekten dan mannen. Toch worden mannen met hartfalen vaker opgenomen in het ziekenhuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website