Projectomschrijving

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Het NPO loopt van 2008 t/m 2016 en wordt nu geëvalueerd.  Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door het iBMG en het NIVEL en kent een looptijd van een jaar..
Doelgroep
Het ouderenzorg veld
Doel
De resultaatevaluatie beantwoordt de centrale vraag;  Welke beweging heeft het NPO in gang gezet, hoe is het proces daarbij verlopen en heeft dit bijgedragen aan een duurzaam integraal ondersteuningsaanbod voor kwetsbare ouderen en een krachtige bundeling van onderzoek, beleid en praktijk?
Opbrengst
Een resultaatevaluatie van het NPO
Werkwijze
De evaluatie maakt gebruik van een mixed methods design en omvat 5 deelprojecten: (1) reconstructie van de onderliggende beleidstheorie en ontwikkeling van het programma; (2) eerste typering van netwerken op basis van interviews; (3) kwantitatieve enquêtes onder zorgprofessionals en ouderen; (4) casestudies naar landelijke infrastructuur en regionale netwerken; en (5) synthese van deelprojecten en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website