Projectomschrijving

 

Jaarlijks worden in het IJsselland Ziekenhuis via de Spoed Eisende Hulp zo’n 4000 ouderen opgenomen. Na ziekenhuis opname hebben ouderen een hoger risico op functionele- of cognitieve beperkingen en op overlijden.
Doel
Implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). De TZB is gericht op het verbeteren van de overgang tussen ziekenhuis en thuis voor ouderen met complexe problematiek.
Doelgroep
Geïncludeerd worden ouderen met een gemeten verhoogde kwetsbaarheid op de SEH, via de ISAR-HP en een triagelijst van de geriatrie, die weer terugkeren naar de thuissituatie.
Opbrengst
Implementatie van de Transmurale Zorgbrug in regio van het IJsselland Ziekenhuis, samen met 6 thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen en praktijkondersteuners.
Werkwijze
De werkwijze bestaat uit de bewezen effectieve kernelementen TZB. Er wordt aangesloten bij metingen binnen het doorbraaktraject TZB met CBO en Topics MDS.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website