Projectomschrijving

In dit project worden door ROC's en belanghebbenden samen drie onderwijsservicedocumenten ontwikkeld en geïmplementeerd in mbo-opleidingen. Tevens worden diverse activiteiten ontplooid om consolidatie te realiseren. De documenten zijn voor de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende-lG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur.

Ze faciliteren dat op een uniforme wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de noodzakelijke onderdelen over ouderen in de curricula.

De documenten worden gescreend op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid.

Veel aandacht zal uitgaan naar draagvlak binnen de scholen en belanghebbenden. De resultaten worden landelijk besproken en digitaal ter beschikking gesteld. De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad ondersteunt dit proces. Zo worden niet direct bij het project betrokken scholen in de gelegenheid gesteld om de servicedocumenten te gebruiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website