Projectomschrijving

De afgelopen 10 jaar hebben ouderen, professionals, onderzoekers en beleidsmakers binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) bijgedragen aan het verbeteren van de zorg voor ouderen. Daarbij was de inbreng van ouderen zelf (krachtig cliëntperspectief) van groot belang.

Doel

In november 2016 vond de overdracht plaats van 10 jaar NPO naar BeterOud. In 2017 is er een projectaanvraag ingediend voor het borgen en bestendigen van het krachtig cliëntperspectief binnen BeterOud.

Werkwijze

Het project bestaat uit twee delen:

  • zorgen dat ouderen bij alle ontwikkelingen binnen BeterOud betrokken zijn en mede richting kunnen geven aan deze ontwikkelingen.
  • bestendigen ouderenparticipatie binnen BeterOud. Georganiseerde ouderen op landelijk, regionaal en lokaal niveau werken er actief aan om ouderen in kwetsbare posities toegang te verschaffen tot de resultaten van BeterOud. Daarbij wordt de kennis en ervaring benut die in de afgelopen jaren is opgebouwd binnen het NPO.  

Resultaten

Wat vinden ouderen belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen in de ouderenzorg? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan senioren zelf. Daarom stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en toetsten verbeterprojecten.


Zo ontwikkelden zij een toetsingskader (zie www.beteroud.nl). Ook wel de 'meetlat van ouderen' genoemd. Daarin staat wat voor senioren belangrijk is in: de levensfase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst, de levensfase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen en de levensfase waarin de zorg haar intrede doet met opname(s) in het ziekenhuis. De aandachtspunten kunnen gebruikt worden om projecten te beoordelen vanuit ouderenperspectief. Het toetsingskader is een belangrijk hulpmiddel voor georganiseerde ouderen (actief in cliëntenraden, wmo-raden, ouderenorganisaties, projecten, onderzoekstrajecten, burgerinitiatieven) om hun stem te laten horen. Daarnaast hebben de ouderen tips, handleidingen en handvatten ontwikkeld voor actieve ouderen die zorg, welzijn en wonen voor andere ouderen willen verbeteren op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bijvoorbeeld door de stem van ouderen in hun woonplaats te laten horen, invloed uit te oefenen op (wetenschappelijk) onderzoek of in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. Deze tips zijn ook bruikbaar voor organisaties die ouderen willen betrekken bij het ontwikkelen van beleid en projecten.

Meer informatie

Toetsingskader
Nationale ouderenraad opgericht

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website