Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek en bij beroepskrachten en ervaringsdeskundigen is veel kennis aanwezig omtrent dementie. Voor mensen die te krijgen met dementie is deze kennis vaak beperkt aanwezig en versnipperd toegankelijk. Vandaar het initiatief om een Leerplein Dementie op lokaal niveau te ontwikkelen.

Op het Leerplein Dementie Aalsmeer komen vakkennis van professionals & onderwijsinstellingen en ervaringskennis van mensen met dementie, mantelzorgers & vrijwilligers samen, waardoor er optimale kennisoverdracht mogelijk is. Bovendien zijn zodoende meerdere domeinen welzijn, zorg en onderwijs in dit Leerplein vertegenwoordigd.

Het Leerplein Dementie Aalsmeer is zowel digitaal als face to face bereikbaar. Het portal, www.dementie-aalsmeer.nl, is digitaal te bezoeken. Deze website biedt niet alleen informatie over dementie en een overzicht van alle activiteiten in en rond de gemeente Aalsmeer, maar er zijn ook de nodige leerelementen in het portal opgenomen. Tevens kan men via deze site contact opnemen met een deskundige. Het portal is goed bruikbaar bij een nieuwe vorm van hulpverlening, namelijk het zogenaamde ‘blended learning’ waarbij digitale vormen en persoonlijke contacten worden gecombineerd. Ook worden er met enige regelmaat Leerbijeenkomsten rondom een bepaald thema georganiseerd.

Het Leerplein Dementie is lokaal georiënteerd, wat ten goede komt aan de overzichtelijkheid voor de gebruikers. Het gebruik van het Leerplein ondersteunt het behoud van regie over het eigen leven en de rollen die alle betrokkenen bij dit proces vervullen. Het concept van dit Leerplein en de opzet van het portal is ook toepasbaar in andere gemeenten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie in Aalsmeer' heeft de volgende resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van het project is mantelzorg expliciet opgenomen in het curriculum van de HvA en het ROCvA. Uit een behoeftenonderzoek naar een digitaal leerplein voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, uitgevoerd door studenten van de HvA, kwam naar voren dat de behoefte varieert tussen mensen met dementie (geen behoefte) en mantelzorgers boven 70 jaar (geringe behoefte) en mantelzorgers onder 70 jaar (meer behoefte). Lokale betrokken partijen zoals de onderwijsinstellingen, welzijns- en zorgorganisaties, Alzheimer Nederland en de gemeente hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming en borging van het Leerplein Dementie Aalsmeer, waardoor gesproken kan worden van een domein overstijgend cocreatie. Het portal www.dementie-aalsmeer.nl is een deelresultaat van het Leerplein Dementie Aalsmeer. In 6 maanden hebben 274 gebruikers, waaronder mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers en professionals het portal in toenemende mate bezocht. In combinatie met de face to face contacten en leerbijeenkomsten is het Leerplein Dementie Aalsmeer als geheel voor professionals een tool om blended te werken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De kern van de aanvraag is vernieuwing in de praktijk door generalistisch en meerzijdig (blended) te werken in een ‘Leerplein Dementie en Methodiek Dementie‘

Blended in de zin van de combinatie van ‘face-to-face’-contact en digitale ondersteuning.

De driehoeksrelatie cliënt / mantelzorger / huidige en toekomstige professional staat centraal in de uitwerking.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website