Projectomschrijving

Meer dan 80% van alle mensen met Alzheimer krijgt gedurende de ziekte te maken met neuropsychiatrische symptomen (NPS) zoals somberheid, angst, apathie of ontremd gedrag. Deze symptomen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, het ziektebeloop en de zorgkosten. Voor Alzheimer is momenteel geen medicijn beschikbaar, maar voor NPS bestaan wel effectieve behandelingen. Daarom is het belangrijk deze symptomen zo vroeg mogelijk te herkennen zodat er kan worden gestart met een passende behandeling. Bij mensen met Alzheimer worden NPS onvoldoende herkend, behandeld en begrepen.

Werkwijze

Dit project richt zich op een betere herkenning van deze symptomen op de geheugenpolikliniek, door middel van dossieronderzoek bij meer dan 3.000 mensen met Alzheimer. Ook worden NPS behandeld in een interventiestudie. Daarnaast moet neuropathologisch en beeldvormend onderzoek bij mensen met de gedragsvariant van Alzheimer leiden tot meer inzicht in de onderliggende ziektemechanismen van NPS.

Projectleiders/penvoerders

Dr. R. Ossenkoppele
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Dr. J.M. Papma
Erasmus MC

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website