Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons doel was het ontwerpen en implementeren van een nieuwe benadering voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Wij hebben ons daarbij gericht op vier domeinen waarop mogelijk nog winst te behalen zou zijn: meer zelfredzaamheid van mensen met dementie, vitaliteit van de mantelzorgers, inzet van het sociaal netwerk en dementievriendelijker maken van de omgeving. In een praktijkgericht onderzoek hebben wij de nieuwe benadering ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Er is gebruik gemaakt van een multiple case study design. Eenentwintig koppels van mensen met dementie en hun mantelzorger zijn gevolgd gedurende de invoering van de nieuwe benadering. Vooraf, na een half jaar en een jaar zijn vragenlijsten afgenomen bij de koppels, waarbij onder andere hun zelfredzaamheid en vitaliteit gemeten is. Na afloop van de interventie is een interview met hen gehouden over hun ervaringen met de nieuwe aanpak. Ook zijn focusgroepen met professionals gehouden. Het resultaat is een integrale, behoeftegestuurde, multicomponent benadering op maat die bestaat uit zes stappen: behoefte-inventarisatie door de casemanager dementie, doelbepaling, case conference, adviesgesprek, inzet van interventie(s) en evaluatie. Belemmerende en bevorderende factoren voor de uitvoering en implementatie werden geformuleerd. Er is een online handleiding over de aanpak beschikbaar, een boekje met tips voor mantelzorgers en verschillende onderwijsmodules.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is de betrokken professionals (casemanagers, ergotherapeuten en fysiotherapeuten) gelukt om de omslag te maken van denken in problemen naar denken in wensen en behoeften. Een goede behoefte-inventarisatie en het formuleren van doelen samen met het koppel vergt goede training. Het creatieve denkproces in de case conferences leverde suggesties voor zeer uiteenlopende interventies op. Om het koppel te motiveren om daadwerkelijk aan hun doelen te werken, is zorgvuldige gemeenschappelijke besluitvorming van belang, zowel bij de doelbepaling als in het adviesgesprek. Op het gebied van zelfredzaamheid hebben mensen met dementie vooral behoefte aan alleen thuis kunnen blijven en zelfstandig naar buiten kunnen gaan, niet zozeer aan zelfredzaamheid bij persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken. De voornaamste behoefte van mantelzorgers is vrije tijd, maar ook om met een gerust hart leuke dingen voor zichzelf te kunnen doen. Behoud van vitaliteit van de mantelzorger moet vooral preventief aangepakt worden door mantelzorgers in staat te stellen hun eigen bezigheden te blijven doen en hun contacten te blijven onderhouden. Als ze eenmaal lichamelijk of geestelijk overbelast zijn, hebben ze meestal weinig energie om hierin verbetering aan te brengen. De meeste koppels hebben behoefte aan contact en gezelligheid binnen hun sociaal netwerk. Bij de mensen met dementie was deze behoefte vooral ‘impliciet’ en gebaseerd op herinneringen aan tijden waarin zij nog veel contacten hadden met collega’s of vrienden. Koppels hadden in het algemeen weinig behoefte aan uitbreiding van hun sociaal netwerk of aan inzet van het sociaal netwerk voor praktische ondersteuning. Zowel de mensen met dementie als de mantelzorgers geven aan dat ze behoefte hebben aan activiteiten buitenshuis. Ook willen ze samen weer uitgaan en uitstapjes maken zoals ze vroeger deden. Juist op dit punt lijkt nog veel winst te behalen. Er zijn veel mogelijkheden om mensen met dementie en mantelzorgers te laten participeren in de wijk, maar die zijn nog niet algemeen bekend. Het blijkt ook moeilijk om geschikte vrijwilligers te vinden die mensen met dementie thuis willen en kunnen bezoeken. Zowel professionals als koppels zijn terughoudend in het gebruik van technologie.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project VitaDem wordt een integrale aanpak ontwikkeld voor het bevorderen van zelfredzaamheid en sociale inclusie van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De haalbaarheid, meerwaarde en kosten hiervan worden onderzocht. VitaDem vindt plaats in Capelle en Krimpen aan den IJssel en is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, drie zorgorganisaties, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam, Van Kleef Instituut en Alzheimer centrum Zuid-west Nederland. TNO heeft meegewerkt aan de opzet van het project maar heeft zich dit jaar moeten terugtrekken wegens reorganisatie. De aanpak bestaat uit een behoefteanalyse bij het cliëntpaar (persoon met dementie en mantelzorger) door de casemanager, een advies voor interventies door een case conference (met professionals, een belangenbehartiger, onderzoekers, docenten en studenten), een advies aan het koppel door de casemanager en de start van interventies (o.a. Edomah, functionele training mantelzorgers, inzet van het sociale netwerk en advies over aanpassing van de omgeving waaronder technologische hulpmiddelen). Op 1 september 2016 zijn 20 koppels geïncludeerd (3 mensen met dementie zijn inmiddels overleden en 2 opgenomen in een verpleeghuis). Er zijn 17 case conferences gehouden. Twee studenten werkten mee in een onderzoek naar dementievriendelijkheid van een winkelcentrum in Capelle. Een student adviseert en traint een persoon met dementie bij het gebruik van de I-pad. Twee studenten voeren een studie uit naar het gebruik van de Dementia App, die door gemeente Capelle aan den IJssel aan inwoners met dementie aangeboden wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie is vertraagd vanwege drie redenen: 1. wisseling van de casemanagers; 2. koppels worden in een later stadium verwezen naar de casemanager en zijn dan al belast; 3. de indruk bestaat dat koppels minder gemotiveerd zijn om mee te doen aan het project doordat zij belast worden door het invullen van vragenlijsten van verschillende professionals. Naast de casemanager komt ook de wijkverpleegkundige en de ouderenadviseur van de gemeente met vragenlijsten bij hen langs.

De werkwijze om naar aanleiding van de behoeftenanalyse de casemanager in een case conference te adviseren over mogelijke interventies werkt volgens de deelnemers goed. Deze methode is inmiddels overgenomen in het project ‘Langer thuis met dementie’ in twee wijken van Rotterdam, een pilot van de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea.

De dataverzameling is nog niet voltooid, zodat wij nog geen resultaten kunnen presenteren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND: Dementia care changes drastically due to the growing number of people with dementia. Less young people are able to take care of the elderly (WHO, 2012). In addition, there is a trend in the Netherlands to give greater responsibility for care to informal caregivers and other citizens. As people with dementia live longer at home it is important that they, and their caregivers, stay as vital as possible. Being vital means that people with dementia can function independently, are able to keep social contacts, and can participate in their neighbourhood and society. Usual dementia care is not aimed at these themes.

THE AIM is the development and implementation of the integral approach, to identify factors influencing the feasibility of this approach, to assess the feasibility of outcome measurement and to get an impression of the possible perceived outcomes. The integral approach is need-driven and tailor-made and targets at enhancement of functional independence and social inclusion of people with dementia and their informal caregivers. Starting point is the wishes and needs of people with dementia and their informal caregivers. Based on these personal needs tailor-made interventions are conducted.

RESEARCH QUESTION: What determinants affect the development and implementation of an integral, multi-component, need-driven, tailor-made approach aiming at maintaining self-sufficiency, functional independence and social inclusion of people with dementia and their informal caregivers?

STUDY DESIGN: a multiple case study design.

SETTING AND PARTICIPANTS: 25-30 cases consisting of a person with dementia, informal caregiver (both 65+) and a professional (case manager, physiotherapist or occupational therapist) are recruited in the region Capelle and Krimpen aan den IJssel in the Netherlands.

INTERVENTION: The integral approach consists of five steps: 1. NEEDS ASSESSMENT, 2. DISCUSSING the needs assessment and goal setting with the person with dementia and the informal caregiver, 3. CASE conference with professionals, researchers, students, educators and experience experts to match the needs with interventions and to advise about tailoring the interventions; and discussing this advice with the couple, 4. EXECUTING, tailoring and monitoring the interventions (Functional Task Exercise, Community Occupational Therapy in Dementia, ICT solutions, consolidation and activation of the social network, advising the person with dementia and caregiver on the home environment and neighbourhood adaptation). 5. EVALUATION.

METHOD: In this study qualitative data are collected during the process of implementation of the integral approach from the people with dementia, their informal caregivers, and from the professionals involved: Needs assessment reports including life stories of each couple, audio recordings of the case conferences, written reports of tailored intervention sessions by professionals, focus groups with professionals who are involved in the intervention. Individual interviews with the people with dementia and their caregivers about their motivation to participate, their experiences and perspectives concerning the intervention. A quick expert survey of the dwellings and the technique of shadowing for outdoor activities in the neighbourhood of the couple. In order to assess the feasibility of outcome measurement and to get an impression of the perceived outcomes, at several moments in the process of implementation of the integral approach quantitative data are collected concerning a variety of outcome measures. A business case (costs and benefits)is executed.

COLLABORATION: Professionals from local government, welfare and care and people with dementia and their informal caregivers, researchers, educators and students work together in a workplace learning facility situated in the neighbourhood. This is an openly situated sharing place. The close collaboration between research and pracice increases the chance of successful implementation of the approach in other regions. After the project, the participating organisations continue the implementation process of the integral approach into practice. Involvement of target group representatives allows a greater sensitivity to the needs and preferences of people with dementia and their caregivers. Target group representatives participate in a variety of ways, both as member of the project group and in a panel that is consulted on crucial moments during the project. Students at the School of Healthcare of Rotterdam University of Applied Sciences participate. The practice deliverables can be directly integrated in the curricula of healthcare studies. BENEFITS: an integral approach for maintaining self-sufficiency, functional independence and social inclusion of people with dementia and their caregivers with tools for practice and education and insight in factors influencing the feasibility of the implementation of the integral approach.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website