Projectomschrijving

Mensen met dementie doorlopen vaak een lang en intensief zorgtraject. In dit onderzoek werd informatie uit bestaande zorgregistraties van huisartsen en regionale dementienetwerken gekoppeld aan landelijke bestanden met informatie over zorggebruik en zorgkosten. Het bleek mogelijk om deze gegevens te koppelen binnen de wettelijke kaders en te gebruiken om zorgtrajecten van mensen met dementie te beschrijven. Informatie over de kwaliteit van zorgtrajecten is nog beperkt uit de registraties te halen. Er waren variaties tussen regio’s in het zorggebruik en zorgkosten. Het is nog te vroeg om ‘best practices’ (goede voorbeelden) in de dementiezorg aan te wijzen waar zorgverleners van kunnen leren. Daarvoor verschilden de registraties te sterk, miste er informatie en was de kwaliteit van gegevens soms te beperkt. De geleerde lessen en resultaten uit dit project worden gebruikt bij de opzet van een landelijk Register voor dementiezorg en ondersteuning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website