Projectomschrijving

Voor mensen met dementie is een acute ziekenhuisopname niet altijd de juiste zorg op de juiste plek. Vanwege hun verhoogde kwetsbaarheid kan zowel hun geheugen als hun lichamelijk functioneren achteruitgaan tijdens ziekenhuisverblijf, waardoor vaak een tijdelijke als dan niet blijvende verpleeghuisopname hierop volgt. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat Hospital At Home zorg een goed alternatief is, ook voor mensen met dementie en een acute zorgvraag.

Toen we begonnen met deze studie was nog niet bekend of dit ook gold voor de Nederlandse situatie. Het Hospital at Home Zorgprogramma, zoals het is beschreven op de website www.hospitalathome.nl en door ons is uitgevoerd, is theoretisch en praktisch haalbaar en ook financierbaar. Het is dus mogelijk met ziekenhuis en VVT partners kwalitatief goede zorg te bieden aan kwetsbare mensen met dementie en een acute (infectieuze) aandoening. Deze alternatieve zorg is vergelijkbaar met de door het ziekenhuis geleverde zorg. De opschaalbaarheid en uitbreiding naar grotere groepen patiënten en andere aandoeningen is momenteel onderwerp van onderzoek in o.a. Amsterdam en Groningen. Officieel is deze studie niet geslaagd om het berekende aantal deelnemers te includeren, daarmee is de studie puur als wetenschappelijk onderzoek niet compleet gerealiseerd. Maar op tal van plaatsen in Nederland wordt hier nu succesvol mee geëxperimenteerd, onder andere in de ISALA klinieken in Zwolle en in het Medisch Spectrum Twente bij hartfalen en COPD patiënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website