Projectomschrijving

Meer dan 90% van mensen met dementie vertoont een of meer neuropsychiatrische symptomen zoals angst of apathie. Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2015 en 2020 laat zien dat onvolledig of onjuist gereageerd wordt op probleemgedrag ondanks de richtlijn ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’ van Verenso/NIP (2018). De drie effectieve aanpakken uit de richtlijn zijn gecombineerd tot de STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag (STIP-Methode). De implementatie van de STIP-Methode bevestigt de lage implementatiegraad. Belangrijkste bepalende factoren hiervoor zijn rol van raad van bestuur en van managers, kennis van psychiatrische/psychotherapeutische kennis en interventies, methodisch werken en implementatiestrategieën. Alle betrokkenen moeten zelf beter worden in het implementeren van de richtlijn: van bestuur tot zorgmedewerkers. Om structurele tekortkomingen aan te pakken is een extern, breed gedragen “Deltaplan” noodzakelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website