Projectomschrijving

Mensen met dementie in verpleeghuizen hebben steeds meer complexe zorg nodig. Zij vertonen symptomen van psychische pijn, zoals depressie, angst, apathie, psychotisch of agressief gedrag. Dit probleemgedrag kan goed worden aangepakt door de oorzaken te achterhalen en daarna een passende behandeling te starten. Om ervoor te zorgen dat zorgvragers en mantelzorgers centraal staan en de betrokken zorgprofessionals de behandeling goed onderling afstemmen, ontwikkelden de onderzoekers een gepersonaliseerde aanpak. De stapsgewijze aanpak combineert de drie effectieve aanpakken (IRR, STA OP!, Grip op Probleemgedrag) uit de Verenso-richtlijn. De webapplicatie 'BPSD Care' zorgt voor ondersteuning. Wanneer de integrale aanpak goed wordt toegepast, kan onnodige psychische pijn en stress bij mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals worden voorkomen. Daarom richt dit project zich op de toepassing ervan: wat maakt de toepassing makkelijker of juist moeilijker?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website