Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met dementie die met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis zijn erg kwetsbaar. Het is voor deze mensen belangrijk dat hun zorgverleners alle informatie hebben. In project CODE Z is onderzocht hoe zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. In 2015 is met groepsdiscussies in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten in deze samenwerking zijn. In 2016 is dat verder gestaafd met een onderzoek door NIVEL. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft het voortouw genomen om werkafspraken te ontwikkelen om die knelpunten op te lossen. Daarbij staat de casemanager dementie centraal en was er ook aandacht voor digitale communicatie.

In 2017 is het effect van deze werkafspraken gemeten door een nieuw onderzoek van NIVEL. Deze nameting is het slotstuk van project CODE Z.

In project CODE Z hebben wij geleerd welke risico's en knelpunten er zijn voor mensen met dementie die onverwacht worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook hebben we in kaart gebracht hoe dit kan worden verbeterd en welke obstakels we daarbij tegenkomen. Tenslotte hebben we de resultaten van de verbetering gemeten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In CODE Z hebben we de volgende resultaten bereikt. Ten eerste hebben we onderzocht welke risico's er zijn voor mensen met dementie die worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit is in kaart gebracht door focusgroepen en bevestigd door een onderzoek met vragenlijsten. Ten tweede is in kaart gebracht hoe we deze risico's kunnen verkleinen. Dat hebben we gedaan door afspraken te maken over communicatie, ondersteund door een digitaal platform. Ten derde is het effect van deze afspraken gemeten, waarbij we een verbetering in samenwerking hebben gemerkt. Tenslotte hebben we beschreven welke obstakels we tegenkwamen in het verbetertraject en welke maatregelen we daarop genomen hebben.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Code Z is twee jaar geleden van start gegaan. Het project zal een nieuwe samenwerkingsstructuur en afspraken over de communicatie opleveren tussen mantelzorgers, huisartsen, casemanagers dementie en zorgverleners uit het ziekenhuis. Deze nieuwe afspraken worden ingevoerd op verschillende afdelingen van ziekenhuizen in de regio Den Haag. Daarnaast wordt het effect van de nieuwe samenwerkingsstructuur op de zorg voor ouderen met dementie gemeten. De metingen worden uitgevoerd door het onderzoeksinstituut NIVEL in Utrecht. Stichting Transmurale Zorg (STZ) Den Haag e.o. begeleidt de invoering van de nieuwe afspraken van dit project.

Afgelopen voorjaar is aan twee groepen zorgverleners van verschillende beroepsgroepen en aan één groep mantelzorgers gevraagd waar zij tegen aan lopen bij ongeplande opname van mensen met dementie. De antwoorden zijn besproken in een werkgroep en een voorstel is opgesteld voor verbeterde samenwerking, communicatie en overdracht. Vragenlijsten zijn ontwikkeld voor mantelzorgers en zorgverleners om de samenwerking tussen zorgverleners en informatieoverdracht in de zorg te meten. Het NIVEL gaat in november starten met de voormeting, waarin gekeken wordt hoe momenteel de samenwerking verloopt bij ongeplande opname van patiënten met dementie. Hierna worden de nieuwe afspraken op 3 verschillende afdelingen van de ziekenhuizen in de regio uitgerold en zal er een nameting volgen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is twee jaar geleden van start gegaan in november 2014. In groepsdiscussies zijn de verbeterpunten benoemd met zorgverleners en mantelzorgers. De problemen zijn geanalyseerd en gebruikt voor het opstellen van een verbeterde samenwerkingsstructuur. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden over de ervaren samenwerking door zorgverleners en mantelzorgers. De casemanager dementie heeft nu een centrale rol, met huisarts en mantelzorger. De casemanager dementie maakt gebruik van digitale ondersteuning om beter met alle partijen te communiceren. De digitale ondersteuning wordt ook getest in het ziekenhuis. De voortgang van dit project staat beschreven in het voortgangsverslag, zie bijlage.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Continuity of care is threatened for elder patients with dementia during and after their unplanned admission to the hospital. The dementia syndrome is characterized by a decline in cognitive function coupled with mood changes as well as changes in behavior and personality. The majority of people with dementia are still living at home. As with other elderly people, they often have multiple co-morbidities and complex needs. Therefore, they frequently require services from different practitioners in multiple settings. Each year, approximately 25% of the frail elderly, including people with dementia, are admitted one or more times to the hospital. Informal caregivers often experience stress and dissatisfaction with care. One of the reasons is the prevalence of information gaps between health care providers. Information gaps are defined as previously collected clinical information that is required for patient care but is not available to the treating physician. Failure to properly or timely deliver relevant information from one caregiver to another will affect the extent to which professionals can provide appropriate, timely and effective care and thus ensure the safety of the patient. During unplanned hospital admissions, in particular, the continuity of care is insufficiently secured.

To bridge the information gaps, guidelines frequently recommend case management to home-dwelling dementia patients and their informal caregivers. However, studies have found no evidence for the effectiveness of case management on patient quality of life and informal caregiver burden. More formal alignments between health care providers and web-based information systems may be one of the solutions to the information problem. Therefore, Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken (STZ) developed a collaborative structure for primary care including collaborative agreements focused on general practitioners, case managers, informal caregivers, pharmacists, nurses, and home care. Secondary care has not yet been included in the alignments.

The proposed project “CODE Z” (Continuity of care for home-dwelling patients with dementia at unplanned hospital admission) will adapt the above mentioned collaborative structure (including a communication tool) to launch between caregivers in primary and secondary care. This collaborative structure should lead to better continuity of care, reduce unnecessary treatments and admissions, lead to fewer medical errors, better perception of quality of care, and reduce the burden of care for informal caregivers. It may also lead to cost reduction.

The collaborative structure will be adapted through three focus groups (one with informal caregivers and two with health care providers) and will be tested in a pilot study. Regional indicators for handover will be developed and can potentially contribute to the Inspectorate’s set of quality indicators. The project will also provide information on the barriers to and facilitators of implementing a collaborative structure and communication tool between health care providers in primary and secondary care.

The collaborative structure includes agreements between health care providers involved in home-dwelling and hospital-dwelling patients with dementia who undergo unplanned admission to a hospital. The “Electronic Structured Patient Assessment” (eGPO) tool is a web application for health care providers to simplify communication between health care providers and between providers and patients.

The design of the study is quasi-experimental with a pre- and a posttest.

Three departments (orthopedics, surgical and internal medicine) at each of the three hospitals in the Haaglanden region that have the intention to participate will be asked to participate in the study. The informal caregiver of 120 consecutive home-dwelling dementia patient who experiences an unscheduled admission to a hospital in the Haaglanden region will be asked to participate in the study. Additionally, their involved health care providers will be asked to participate in the study.

At baseline, informal caregivers of all eligible patients will be asked to participate in the study. After baseline measurement, the collaboration structure and the communication tool will be implemented at the hospital department. Follow-up measurements will take place six months after the introduction of the collaborative structure in the hospital department and will last two months per hospital department. For this measurement another 120 informal caregivers of dementia patients will be included. The primary outcome is continuity of care; secondary outcomes are informal caregiver burden, hospital readmission rate, length of hospital stay, experienced medical errors, use of the collaborative structure and communication tool, perceptions of quality of care and societal costs.

After the follow-up measurement, the collaboration and communication structures will be evaluated and adjusted if necessary.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website