Projectomschrijving

AALuis: laat ouderen meedenken over toegankelijke ICT

Er worden veel ICT-diensten ontwikkeld die zelfstandigheid, zelfvertrouwen, gezondheid en mobiliteit van ouderen kunnen bevorderen. De gebruikersinterfaces van deze diensten sluiten soms echter onvoldoende aan bij de behoeften en eisen van de doelgroep. Daardoor schieten de diensten tekort qua toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid.

Hoe het werkt

Binnen dit project is een open source-tussenlaag ontwikkeld tussen de verschillende diensten en gebruikersinterfaces van ICT-oplossingen uit het AAL-programma. Het achterliggende idee is dat ouderen zelf moeten kunnen kiezen uit gebruikersinterfaces die bij hen passen. Hierdoor worden ICT-diensten beter en breder bruikbaar. AALuis zet in op het creëren van flexibiliteit en aanpasbaarheid en wil bijdragen aan de compatibiliteit van de binnen AAL ontwikkelde ICT-oplossingen. Dat moet de acceptatie onder ouderen vergroten en daarmee ook de kansen van AAL-producten op de markt.

Wat het oplevert

In een flexibele ICT-omgeving kunnen ouderen naar eigen voorkeur gebruik maken van innovatieve diensten. Met jongere ouderen (75-) is in het project een prototype getest van een ontmoetingsservice en een reisservice, en een toepassing voor ondersteuning van activiteiten van seniorenorganisaties. Voor de oudere groep (75+) was er een prototype met diverse (zorg)diensten, zoals herinneringen, ondersteuning bij structurering van het dagelijks leven, een welzijnscheck en informatie over thuisbezoeken van zorgverleners. Ouderen waarderen de mogelijkheid mee te denken met ontwikkelaars en het vooruitzicht zelf te kunnen kiezen.

Voor wie

Jongere ouderen (60-75 jaar) die zoeken naar comfortdiensten en oudere ouderen (75-85 jaar) voor wie de nadruk meer ligt op zorg en ondersteuning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website