Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De hoofddoelstelling van het AgeWell project is de ontwikkeling van een op avatar of robot gebaseerde virtuele coach voor oudere werknemers om hen te helpen bij de transformatie van werkende naar gepensioneerde. Daarnaast zal de oplossing ook gericht zijn op ondersteuning van bedrijven bij het behoud van de kennis en ervaring opgedaan door de werknemer. AgeWell helpt hierbij werknemers en werkgevers om de samenwerking tussen verschillende generaties optimaal te benutten.

Eindgebruikers worden vanaf het begin bij de ontwikkeling van de oplossing betrokken. Hierbij maken we gebruik van de zogenaamde ‘user-centric’ benadering. De eindgebruikersorganisaties in het consortium zullen onderzoek uitvoeren onder de primaire en secundaire doelgroepen gedurende het gehele ontwikkelingsproces, beginnende bij onderzoek naar gebruikersbehoeften tot en met het testen van de ontwikkelde oplossing (trials). Omdat AgeWell een holistische benadering gebruikt waarbij mensen worden begeleid tijdens het proces van ouder worden zullen ook ouderen die al in de gepensioneerde leeftijd zitten worden betrokken bij de user trials in een latere fase van het project.

In het AgeWell project richten we ons op een specieke groep ouderen, nl degenen die tegen de gepensioneerde leeftijd aan zitten of deze net hebben bereikt. We geloven echter dat de oplossing niet alleen voor deze groep van waarde zal zijn en in ons business model zullen we dan ook kijken naar de grotere markt die geinteresseerd is in deze vorm van holistische coaching.

De USP van AgeWell is de holistische benadering waarbij er een virtuele coach wordt ontwikkeld die mensen op fysiek en mentaal vlak ondersteunt. Deze ondersteuning wordt gebaseerd op geavanceerde psychologische modellen. AgeWell zal gebruik maken van de kennis en structuur van bestaande platforms (geleverd door Proself en Med) en deze gebruiken in de ontwikkeling van een virtuele metgezel, in de vorm van een robot of avatar. Bij het testen van de uiteindelijke oplossing zullen we gebruikmaken van key performance indicators (companies’ performance indicator, personal well-being index).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website